18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

8 клас хімія

Додано: 25 травня 2020
Предмет: Хімія, 8 клас
12 запитань
Запитання 1

Вкажіть основний оксид

варіанти відповідей

Li2O

SO3


CO2

SiO3

Запитання 2

Сполуки , що містять атоми Гідрогену , що можуть під час хімічних реакцій заміщуватись на атоми(йони) металічних елементів - це ..

варіанти відповідей

основи

солі

оксиди

кислоти

Запитання 3

1.    Встановіть відповідність між класом сполуки і формулою:


1) кислота 2) луг 3) нерозчинна основа4) середня сіль

а) НСL б) Mg(OH)2  в) LiOH г) CuO д) NaI

варіанти відповідей

1а 2в 3б 4д

1д 2а 3 б 4в

1а 2б 3в 4г

1г 2а 3б 4г

Запитання 4

Кількість речовини вимірюється у :

варіанти відповідей

    а) 1 л;      

   б) 1 г;     

   в) 1 моль.

Запитання 5

До складу солей входять атоми:

варіанти відповідей

 а) металів і груп – ОН; 

  б) металів і кислотного залишку;   

  в) Гідрогену і кислотного залишку.

Запитання 6

У зошиті записати дане рівняння і розставити коефіцієнти в ньому.У відповіді вказати їх суму: Al + H 2SO4 = Al2 (SO4 ) 3 + H2

варіанти відповідей

9

8

7

10

Запитання 7

Водень, кількістю речовини 3 моль за н.у. займає об'єм :

варіанти відповідей

67.2 л

44.8 л

33.6 л

11.2 л

Запитання 8

Молярна маса речовини чисельно дорівнює

варіанти відповідей

відносній атомній масі

відносній молекулярній масі

Запитання 9

Сполуки, утворені двома елементами, один із яких кисень це

варіанти відповідей

оксигеновмісні кислоти

оксиди

основи

солі

Запитання 10

Із переліку формул речовин виберіть оксиди

варіанти відповідей

СuO

NaOH

HCl

H2SO4

Na2O

CO2

Запитання 11

Закінчіть рівняння хімічної реакції

FeS + 2HCl →

варіанти відповідей

FeCl2 + H2SO4

FeCl2 + H2O

H2S + FeCl2

 FeCl2 + SO2

Запитання 12

Доповніть рівняння реакції: ? + ? → Са(ОН)2

варіанти відповідей

 Са і HCl

 CaO і H2O

 Ca і O2

CaCl2 і H2O

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест