24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

Контрольна робота №2 (ІІ семестр). Основні класи неорганічних сполук.

Тест виконано: 361 раз
20 запитань
Запитання 1

Виберіть рядок з формулами солей.

варіанти відповідей

а) NaF, Na2SO4, KСI

б) NaNO3, HCl, HNO3

в) H2CO3, HNO3, NaOH

г) NaF, HCl, MgCO3

Запитання 2

Виберіть колір універсального індикатора в кислому середовищі

варіанти відповідей

а) синій

б) фіолетовий

в) червоний

г) жовтий

Запитання 3

Оберіть продукти хімічної реакції:

СuO + HCl


варіанти відповідей

а) CuCl2+H2O

б) CuCl+H2O

в) CuClO+H2

г) CuО+H2О

Запитання 4

Виберіть рядок сполук, які можуть реагувати з основними оксидами.

варіанти відповідей

а) HCl, H2O, SO2

б) Na2O, CO2,KOH

в) NaOH, HCl, H2O

г) CuCl2, FeO, NaCl

Запитання 5

Закінчіть рівняння хімічної реакції:

2NaOH + CuSO4

Оберіть тип реакції і продукти даної взаємодії.

варіанти відповідей

а) обміну; NaCu + OH

б) заміщення; NaOH + CuSO4

в) обміну; Na2SO4 + H2O

г) обміну; Na2SO4 + Сu(OH)2

Запитання 6

В двох пробірках містяться прозорі розчини натрій гідроксиду (NaOH) і хлоридної кислоти (HCl). Оберіть всі правильні відповіді, в яких вказано спосіб, що допоможе визачити ці речовини.

варіанти відповідей

а) використати індикатор фенолфталеїн, в лужному середовищі він набуває малинового забарвлення

б) використати індикатор фенолфталеїн, в кислому середовищі він залишається безбарвним

в) використати універсальний індикатор; під дією лугу він забарвлюється в синій колір, під дією кислоти - в червоний

г) використати індикатор метилоранж, в лужному середовищі він набуває зеленого кольору

Запитання 7

Позначте назву за сучасною номенклатурою і клас сполуки, формула якої Ba(NO3)2.

варіанти відповідей

а) барій (ІІ) нітрат; сіль

б) барій нітрат; сіль

в) барій (ІІ) сульфат; луг

г) барій нітрат; луг

Запитання 8

Виберіть реакцію нейтралізації.

варіанти відповідей

NaOH + Cu(OH)2

HCl + Na2O

HCl + NaOH

Al2O3 + Na2O

Запитання 9

Виберіть речовину, пропущену в рівнянні хімічної реакції:

H2CO3 → .... + H2O

варіанти відповідей

а) NO2

б) CO2

в) O2

г) CO

Запитання 10

Виберіть ряд амфотерних гідроксидів.

варіанти відповідей

а) NaOH, Zn(OH)2, Ca(OH)2

б) Zn(OH)2, Be(OH)2, Al(OH)3

в) Fe(OH)3, Zn(OH)2, CaO

г) Be(OH)2, CaO, Na2O

Запитання 11

Розрахуйте масу (г) сульфатної кислоти, що утворилася при взаємодії сульфур (VI) оксиду масою 20 г з водою.

варіанти відповідей

24,5

49

58,8

98

Запитання 12

Доповніть рівняння реакції: ? + ? → Са(ОН)2

варіанти відповідей

  Са і HCl

  CaO і H2O

 Ca і O2

CaCl2 і H2O

Запитання 13

Реакція SO3  + Н2O = H2SO4  дає можливість отримати


варіанти відповідей

сульфатну кислоту 

   сульфітну кислоту

  сульфідну кислоту

 

  сульфонову кислоту

Запитання 14

Вкажіть речовини Х1 та Х₂ у схемі таких перетворень:

1) Mg + O₂ → X1;

2) Х₁ + HCl → X₂ + Н₂О

варіанти відповідей

MgO2 та MgCl

MgO та MgCl₂

 MgO та MgH₂

MgO2 та MgCl

Запитання 15

Установіть відповідність між формулами солей та їх назвами.

1) BaSO₄ ; ------------------- А) барій нітрат;

2) BaSO₃;  -------------------- Б) барій силікат

3) Ba(NO₃)₂;------------------- В) барій сульфат;

4) Ba₃(PO₄)₂. ------------------ Г) барій ортофосфат; 

------------------------------------ Д) барій сульфіт.


 

 

 

варіанти відповідей

1Д, 2Б, 3А, 4Г

  1Б, 2В, 3А, 4Д

 1В, 2Д, 3А, 4Г

  1В, 2Д, 3Б, 4А

Запитання 16

Під час взаємодії натрій гідроксиду з цинк оксидом утворюються речовини

варіанти відповідей

 Na2ZnO2

 H2O

 

Na2O

Zn(OH)2


 ZnNaO2

Запитання 17

Довести амфотерні властивості цинк гідроксиду можна взаємодією з речовинами


 

варіанти відповідей

 натрій гідроксид

 хлоридна кислота

 ферум (ІІІ) сульфат

вода

барій хлорид

Запитання 18

Вкажіть речовону, що є реактивом на хлоридну кислота та її солі

варіанти відповідей

барій нітрат

аргентум (І) нітрат

натрій гідроксид

нітратна кислота

Запитання 19

Вкажіть ознаку реакції

Na2SO4 + BaCl2

варіанти відповідей

білий драглистий осад

білий осад, який не розчиняється у надлишку нітратної кислоти

білий осад, який розчиняється у надлишку нітратної кислоти

білий осад, який розчиняється у кислотах та лугах

Запитання 20

Якою парою речовин слід скористатись, щоб добути ферум (ІІІ) гідроксид?

варіанти відповідей

FeO + NaOH =

Fe2O3 + H2O =

FeCl3 + NaOH =

FeCl2 + NaOH =

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест