24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

8 клас. Основні класи неорганічних речовин

Додано: 25 травня 2020
Предмет: Хімія, 8 клас
Тест виконано: 43 рази
24 запитання
Запитання 1

Вкажіть основний оксид

варіанти відповідей

Li2O

SO3


CO2

SiO3

Запитання 2

Сполуки , що містять атоми Гідрогену , що можуть під час хімічних реакцій заміщуватись на атоми(йони) металічних елементів - це ..

варіанти відповідей

основи

солі

оксиди

кислоти

Запитання 3

До складу солей входять атоми:

варіанти відповідей

 а) металів і груп – ОН; 

  б) металів і кислотного залишку;   

  в) Гідрогену і кислотного залишку.

Запитання 4

У зошиті записати дане рівняння і розставити коефіцієнти в ньому.У відповіді вказати їх суму: Al + H 2SO4 = Al2 (SO4 ) 3 + H2

варіанти відповідей

9

8

7

10

Запитання 5

Водень, кількістю речовини 3 моль за н.у. займає об'єм :

варіанти відповідей

67.2 л

44.8 л

33.6 л

11.2 л

Запитання 6

Закінчіть рівняння хімічної реакції

FeS + 2HCl →

варіанти відповідей

FeCl2 + H2SO4

FeCl2 + H2O

H2S + FeCl2

 FeCl2 + SO2

Запитання 7

Доповніть рівняння реакції: ? + ? → Са(ОН)2

варіанти відповідей

 Са і HCl

 CaO і H2O

 Ca і O2

CaCl2 і H2O

Запитання 8

З даного переліку речовин вибрати формули солей : Na2SO4 ,K2O,NaOH,AlCl3, CaO,Mg(OH)2,H2SO3,HNO3,CaI2

варіанти відповідей

K2O,NaOH,AlCl3

Na2SO4,AlCl3,CaO

Na2SO4,AlCl3, CaI2

HNO3,NaOH,AlCl3

Запитання 9

З даного переліку оксидів вибрати формули основних оксидів : CaO,SO2 ,Al2O3,CuO,P2O5, ZnO,CO2,K2O,

варіанти відповідей

CaO,Al2O3,CuO

SO2 ,Al2O3,K2O

CaO,CO2,ZnO

CaO,CuO,K2O

Запитання 10

Яку масу цинк сульфату можна отримати при взаємодіі 650 грам цинку з сульфатною кислотою?

варіанти відповідей

1540 г

1960 г

1610 г

1200 г

Запитання 11

Вставте пропущені слова "Кислоти - це складні речовини, до складу яких входить _____ та ____ "

варіанти відповідей

металічний елемент, кислотний залишок

атоми Гідрогену, кислотний залишок

катіони металічного елемента , гідроксид-аніони ОН

катіони металічного елемента, Оксиген

Запитання 12

З даного переліку виберіть формули основ

варіанти відповідей

KOH

KCl

HCl

Ca(OH)2

CaO

BaSO4

Ba(OH)2

Запитання 13

Яка маса осаду утвориться при взаємодії 40г натрій гідроксиду з ферум(ІІІ)хлоридом?

варіанти відповідей

64,2г

10,6г

35.7г

98,9г

Запитання 14

Реакція заміщення - це

варіанти відповідей

кислотою і основою

кислотою і оксидом

лугом і сіллю

метал і сіль

Запитання 15

З даного переліку основ вибрати формули лугів:KOH,Ba(OH)2 ,Cu(OH)2 ,Be(OH)2 ,Mg(OH)2 ,Zn(OH) 2,Ca(OH)2 .

варіанти відповідей

KOH,Cu(OH)2 ,Be(OH)2

KOH,Ba(OH)2 ,Ca(OH)2 .

KOH,Be(OH)2,Ca(OH)2

Ba(OH)2 ,Cu(OH)2,Ca(OH)2 .

Запитання 16

Укажіть масу та об:єм водню ,що виділиться при взаємоді літію масою 8.4 г з водою.

варіанти відповідей

1,2г 13.44л

2,4,26.88л

1,2г 22,4л

інша відповідь

Запитання 17

Укажить сіль .яка реагує з калій карбонатом

варіанти відповідей

магній хлорид

калій сульфат

літій сульфат

натрій нітрат

Запитання 18

Маса алюміній оксиду ,що утворився при розкладі алюміній гідроксиду масою 7,8г дорівнює.

варіанти відповідей

10,2г

5,1г

7.5г

інша відповідь

Запитання 19

Виберить правільне закінчення твердження:У кислому середовищі індикатор фенолфталеін змінює свій колір на....

варіанти відповідей

червоний

синій

жовтий

не змінює

Запитання 20

У схемі P→P2O5→X→Ca3(PO4)2 речовина Х:

варіанти відповідей

CaCl2

HPO3

H3PO4

CaO

Запитання 21

Сіль Na2ZnO2 є продуктом реакції:

варіанти відповідей

Zn(OH)2 + NaOH

ZnCl2 + Na2SO4

ZnCl2 + NaOH

Запитання 22

Який метал реагує з кислотами?

варіанти відповідей

платіна

магній

срібло

золото

Запитання 23

Вкажіть формули кислотних оксидів

варіанти відповідей

MgO

CuO

Fe2O3

N2O5

CO2

SO3

Запитання 24

Яка сіль потрібна людині для підтримання складу крові, а також вироблення шлункового соку?

варіанти відповідей

NaCl

HCl

Na2CO3

NaHCO3

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест