9 кл. Модель атома. Радіоактивність. Радіоактивні перетворення

Додано: 15 січня 2023
Предмет: Фізика, 9 клас
Тест виконано: 438 разів
13 запитань
Запитання 1

β-випромінювання – це ...

варіанти відповідей

електромагнітні хвилі надзвичайно високої частоти.

потік ядер Гелію. 

потік швидких електронів.

потік повільних нейтронів.

Запитання 2

Які невідомі раніше хімічні елементи відкрили П. Кюрі та М. Складовська-Кюрі?

варіанти відповідей

уран і торій

полоній і радій

полоній і актиній

уран і радій

полоній і уран

уран і радон

Запитання 3

α- випромінювання - це ...

варіанти відповідей

потік електронів.

потік ядер гелію.

електромагнітні хвилі.

потік нейтронів.

Запитання 4

Нукліди, ядра яких здатні до радіоактивного випромінювання називають ...

варіанти відповідей

ізотопи

ізобари

радіонукліди

атоми

Запитання 5

Як зміниться кількість нуклонів у ядрі в результаті двох послідовних альфа-розпадів?

варіанти відповідей

збільшиться на 8

не зміниться

зменшиться на 4

зменшиться на 8

Запитання 6

Ядро Торію випустило α-частинку. В ядро ​​якого елемента перетворилося ядро ​​торію?

варіанти відповідей
Запитання 7

Зарядовим числом називають:

варіанти відповідей

Кількість електронів в атомі

Кількість протонів у ядрі

Кількість протонів в атомі

Кількість протонів і нейтронів в ядрі

Запитання 8

Кількість електронів. в атомі дорівнює

варіанти відповідей

кількості протонів

кількості нейтронів

нуклонному числу

різниці між нуклонним числом та кільеості нейтронів

 Сумарній кількості протонів і нейтронів

Запитання 9

Різновиди хімічного елемента, ядра яких містять однакове число протонів, але різну кількість нейтронів

варіанти відповідей

Нукліди

Ізотопи

Нуклони

Молекули

атоми

Запитання 10

В ядрі атома Алюмінію 1327Al міститься

варіанти відповідей

27 протонів і 13 нейтронів

14 протонів і 13 нейтронів

13 протонів і 14 нейтронів

13 протонів і 14 електронів

Запитання 11

З якого елементу утворився 21282Pb після α-розпаду?

варіанти відповідей

21684Pb

 21684Po

 20884Po

 21282Pb

Запитання 12

Явище радіоактивності відкрито


варіанти відповідей

 Ернестом Резерфордом


  П'єром Кюрі

  Джозефом Джоном Томсоном

  Анрі Антуаном Беккерелем

Запитання 13

. Який з трьох видів радіоактивного випромінювання має найбільшу проникну здатність? 

варіанти відповідей

γ -промені

β-промені

α-промені

сонячні промені

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест