Аксіоми стереометрії. Взаємне розміщення прямих і площин.

Додано: 9 червня 2022
Предмет: Геометрія, 10 клас
Тест виконано: 117 разів
10 запитань
Запитання 1

Якщо паралельні проекції двох прямих на одну площину перетинаються, то ці прямі не можуть ...

варіанти відповідей

бути мимобіжними

бути паралельними

перетинатися

мати спільні точки

Запитання 2

Якщо бічні сторони трапеції паралельні деякій площині α,то площина трапеції і площина α ...

варіанти відповідей

збігаються

перетинаються

паралельні

мають спільні точки

Запитання 3

Точка А знаходиться поза площиною α. Скільки існує прямих, паралельних площині α, і таких, що проходять через точку А?

варіанти відповідей

безліч

1

0

0 або1

Запитання 4

Похила , проведена з деякої точки до площини α, вдвічі довша від її проекції на площину. Чому дорівнює кут між похилою і площиною?

варіанти відповідей

300

450

600

arctg2

Запитання 5

Пряма, яка паралельна лінії перетину двох площин і не лежить у жодній з них, ..

варіанти відповідей

паралельна обом площинам

перетинає принаймі одну з цих площин

не паралельна жодній з цих площин

паралельна тільки одній з цих площин

Запитання 6

Площини α і β паралельні, прями а лежить у площині α . Пряма а ...

варіанти відповідей

перетинається з площиною β.

паралельна площині β.

може перетинатися з площиною β або лежати у площині β.

лежати у площині β.

Запитання 7

 Із двох похилих більша та, у якої проекція...

варіанти відповідей

Більша.

Однакові.

Менша

Запитання 8

З точки А на площину α проведено перпендикуляр AD і похилу АВ. Знайдіть BD, якщо AВ= 42см, ∠А = 30°.

варіанти відповідей

20

21

22

21√3

Запитання 9

Скільки площин можна провести через три точки, що не лежать на одній прямій?

варіанти відповідей

1

2

0

безліч

Запитання 10

Скільки існує площин, що перетинають дві площини по паралельним прямим?

варіанти відповідей

1

2

0

безліч

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест