Альдегіди

Додано: 14 січня
Предмет: Хімія, 10 клас
Тест виконано: 145 разів
6 запитань
Запитання 1

Укажіть функціональну групу альдегідів:

варіанти відповідей

А −СООН

Б −ОН

В −СОН

Г −ℕН2

Запитання 2

Оберіть всі назви речовини ,якій відповідає формула НСОН :

варіанти відповідей

А метаналь

Б формальдегід

В етаналь

Г оцтовий альдегід

Д ацетальдегід

Е мурашиний альдегід

Запитання 3

Перетворити альдегід в карбонову кислоту можливо:

варіанти відповідей

А відновленням воднем

Б окисненням купрум ( ∥ ) гідроксидом

В гідратацією

Г дегідруванням

Запитання 4

Перетворити альдегід в одноатомний спирт можливо:

варіанти відповідей

 А відновленням воднем

Б окисненням купрум(∥)гідроксидом

В гідратацією

Г дегідруванням

Запитання 5

Обрати реактиви,за допомогою яких можлико відрізнити альдегід від інших класів органічних речовин:

варіанти відповідей

А бромна вода

Б амоніачний розчин аргентум (ι) оксиду

В свіжоосаджений купрум (∥) гідроксид

Г розчин ферум (∣∣∣) хлориду

Запитання 6

Міжкласовими ізомерами альдегідів є:

варіанти відповідей

А карбонові кислоти

Б прості ефіри (етери)

В складні ефіри (естери)

Г кетони

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест