28 серпня о 18:00Вебінар: Методи і прийоми корекційної педагогіки, які можна використати на будь-якому уроці

Альдегіди, карбонові кислоти.

Додано: 25 червня
Предмет: Хімія, 10 клас
Тест виконано: 4 рази
8 запитань
Запитання 1

Альдегіди належать до:

варіанти відповідей

Вуглеводнів;

Вуглеводів;

Нітрогеновмісних речовин;

Оксигеновмісних речовин.

Запитання 2

Функціональна група альдегідів називається:

варіанти відповідей

Карбонільна;

Карбоксильна;

Гідроксогрупа;

Аміногрупа.

Запитання 3

Молекули карбонових кислот мають функціональну uрупу:

варіанти відповідей

-NO2

-NH2

-COH

-COOH

Запитання 4

Укажіть відомі вам назви першого представника гомологічного ряду альдегідів.

варіанти відповідей

Мурашинний;

Формальдегід;

Формалін;

Метаналь.

Запитання 5

Речовини, з якими не взаємодіє етанол, але взаємодіє етаналь:

варіанти відповідей

Водень;

Кисень;

Мідь

Аргентум(І) оксид;

Запитання 6

Укажіть кислоти, які мають ізомери:

варіанти відповідей

Бутанова

Метанова

Пентанова

Оцтова

Запитання 7

Яку назву має речовина формула якої С17Н35СООН?

варіанти відповідей

Валеріанова кислота

Пальмітинова кислота

Стеаринова кислота;

Олеїнова кислота.

Запитання 8

За допомогою якого реактиву можна визначити альдегід?

варіанти відповідей

Купрум (ІІ) оксиду;

Купрум (ІІ) гідроксиду;

Амоніачний розчин аргентум (І) гідроксиду.

Амоніачний розчин аргентум (І) оксиду.