24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

Алкани І курс

Додано: 22 жовтня 2020
Предмет: Хімія, 10 клас
Копія з тесту: Алкани
19 запитань
Запитання 1

1.    Речовина, зображена на рис. має назву

варіанти відповідей

2-метилпропан

2-метилбутан

2-метилпропен

Бутан

Запитання 2

Алкан, що містить 10 атомів Гідрогену, називається

варіанти відповідей

пентан

декан

бутан

Запитання 3

Укажіть формулу гомологічної різниці:

варіанти відповідей

− СН3

СН4

− СН2 

− СН2 − СН3

Запитання 4

Алкани можна добути реакцією

варіанти відповідей

гідрування алкенів

дегідрування алкенів

гідрування алкінів

дегідрування алкінів

Запитання 5

Позначте речовину Х у таких схемах перетворень:

С2Н6 → Х → С4Н10

варіанти відповідей

хлорометан

етан

бутан

хлороетан

Запитання 6

Вкажіть валентність Карбону в органічних сполуках

варіанти відповідей

І

ІІ

ІІІ

ІV

Запитання 7

Які з речовин є ізомерами?

варіанти відповідей

 б, г, д

 б,в,д

 а,в,г

 а,б,д

Запитання 8

Продуктами повного окиснення алканів є:

варіанти відповідей

СО + Н2О

СО2 + Н2О

С + Н2О

СО2 + Н2

Запитання 9

Позначте тип реакції C2H6 + Cl2 → C2H5Cl + HCl

варіанти відповідей

обміну

приєднання

заміщення

розкладу

Запитання 10

Укажіть тип хімічного зв''язку, що переважає в органічних сполуках:

варіанти відповідей

водневий

іонний

металічний

ковалентний

Запитання 11

Укажіть загальну формулу алканів:

варіанти відповідей

СnH2n

CnH2n+1

CnH2n+2

CnH2n-2

Запитання 12

Виберіть ряд, у якому знаходяться лише алкани:

варіанти відповідей

СН4 , С2Н6, С2Н5ОН, С4Н10

С3Н6, С4Н10, С5Н12, С6Н14

СН4, С2Н6, С4Н8, С5Н12

С2Н6, С4Н10, С6Н14, С8Н18

Запитання 13

Який із алканів у звичайних умовах знаходиться у газоподібному агрегатному стані?

варіанти відповідей

С2Н4

С10Н22

С16Н34

С4Н10

Запитання 14

Виберіть ряд, у якому розташовані гомологи метану:

варіанти відповідей

метан, пропан, бутан, целофан

етан, бутан, гексан, гептан

метан, етан, циклогексан, нонан

декан, октан, пропен, пентан

Запитання 15

Реакції якого типу не характерні для алканів?

варіанти відповідей

заміщення

розкладу

приєднання

окисно-відновні

Запитання 16

Які твердження щодо метану правильні?                                                                                     1 ---взаємодіє з хлором за освітлення; 2 ----основний компонент природного газу; 3----- знебарвлює бромну воду; 4 -----можна добути взаємодією кальцій карбіду з водою; 5------ належить до гомологічного ряду алканів; 6----- важчий за повітря.           Варіанти відповіді: А 1, 2, 5    Б 1, 3, 6    В 2, 3, 5    Г 2, 4,6.                                              

варіанти відповідей

А

Б

В

г

Запитання 17

Алкани не здатні до реакції приєднання тому, що:
варіанти відповідей

А. Вони органічні сполуки.

Б. Всі валентні зв’язки  атому карбону зайняті.

В. Не має атомів Оксигену у складі.

Г. Потрібний каталізатор.

Запитання 18

Дайте назву речовині за її структурною формулою:

                             

варіанти відповідей

1. 2-пропілбутан

2. Гептан

3. 4-метилгексан

4. 3-метилгексан

Запитання 19

Яку кількість атомів Гідрогену має алкан, у складі молекул якого 14 атомів Карбону:

варіанти відповідей

30

32

24

22

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест