18 червня о 18:00Вебінар: Ігрові методики та вправи в роботі вчителя початкових класів

Алкени та алкіни

Додано: 23 жовтня 2020
Предмет: Хімія, 10 клас
Тест виконано: 1 раз
24 запитання
Запитання 1

Вкажіть гомологічний ряд алкінів:

варіанти відповідей

СН4, С2Н6, С3Н8, С4Н10 і т.д

С2Н4, С3Н6, С4Н8, С5Н10 і т.д.

СН3, С2Н5, С3Н7 С4Н9 і т.д.

С2Н2, С3Н4, С4Н6, С5Н8

Запитання 2

Карбон в органічних сполуках має валентність:

варіанти відповідей

1

2

4

6

Запитання 3

CH2=CH2+H2→CH3-CH3 - вказана реакція це:

варіанти відповідей

галогенування

гідрування

приєднання галогеноводнів

Запитання 4

Реакція приєднання галогеноводнів:

варіанти відповідей

CH2=CH2+HCl→CH3-CH2Cl

CH2=CH2+H2O→CH3-CH2OH

CH2=CH2+HBr→CH3-CH2Br

Запитання 5

Для алкінів характерна реакція:

варіанти відповідей

приєднання

заміщення

дегідрування

Запитання 6

Під час гідратації етену утворюється

варіанти відповідей

 етин

  етан

  етанол

 етаналь

Запитання 7

Допишіть рівняння реакції та вкажіть суму коефіцієнтів

С6Н12 + О2 →:

варіанти відповідей

23

22

21

44

Запитання 8

4. Алкіни - хімічні сполуки, які відповідають загальній формулі:варіанти відповідей

а) СnН2n + 2;

б) СnH2n;


в) CnH2n-2;


г) CnH2n-6.


Запитання 9

7. Жовтий розчин брому і фіолетовий розчин калій перманганату знебарвлюються при пропущенні через нього:
варіанти відповідей

а) етану;

б) пропану;

в) пропіну;


г) ацетилену.


Запитання 10

У молекулі ацетилену між атомами Карбону є:

варіанти відповідей

Одинарний зв’язок

Два подвійні зв’язки

Подвійний зв’язок

Потрійний зв’язок

Два потрійних зв'язки

Запитання 11

У молекулі етану між атомами Карбону є:

варіанти відповідей

Два подвійні зв’язки

Одинарний зв’язок

Подвійний зв’язок

Потрійний зв’язок

Два одинарні зв'язки

Запитання 12

Укажіть молекулярну формулу етину

варіанти відповідей

С3Н6

С2Н2

С2Н6

СН4

С2Н4

Запитання 13

Серед запропонованих речовин вибрати алкени

варіанти відповідей

Бутен

Бутин

Етен

Етин

Ацетилен

Бутан

Запитання 14

Вкажіть назву даної речовини за міжнародною номенклатурою

 

варіанти відповідей

 2-метил-4-етилпент-2-ен

3,5-диметилгекс-4-ен

 2,4-диметилпент-2-ен

 2,4-диметилгекс-2-ен

Запитання 15

Для алкенів характерні реакції

варіанти відповідей

Приєднання, окиснення, полімеризації

Заміщення, окиснення, полімеризації

Приєднання, окиснення, поліконденсації

Запитання 16

Вкажіть формулу алкену

варіанти відповідей

С2Н2

С6Н12

С2Н6

С6Н10

Запитання 17

Вкажіть групу речовин . що взаємодіють з пропеном  

варіанти відповідей

 NaOH, HBr, H2

 CaO, H2, Cl2

 H2, Br2, HCl

NaCl, HBr, H2

Запитання 18

Бут - 2 - ен це сполука, формула якої:

варіанти відповідей

CH3-CH=CH-CH3

CH3-CH2-CH2-CH3

CH2=CH-CH2-CH3

CH2=C=-CH2-CH3

Запитання 19

Вкажіть число атомів Гідрогену у формулі алкену, який містить 9 атомів Карбону:

варіанти відповідей

16

18

20

22

Запитання 20

Для алканів характерна реакція:

варіанти відповідей

приєднання

гідрування

заміщення

гідратація

Запитання 21

Вкажіть число атомів Гідрогену у формулі алкану, який містить 12 атомів Карбону:

варіанти відповідей

22

24

26

28

Запитання 22

Вибрати фізичні властивості алкенів:

варіанти відповідей

Розчинні у воді

Нерозчинні у воді

Перші представники - гази

Перші представники - рідини

Зі збільшенням кількості Карбону зростає температура кипіння

Запитання 23

Серед алкенів не мають ізомерів:

варіанти відповідей

етен

пропен

бутен

пентен

гексен

Запитання 24

Вибрати характеристики алкенів:

варіанти відповідей

один потрійний зв'язок

один подвійний зв'язок

всі одинарні зв'язки

sp2 - гібридизація

sp - гібридизація

кут 120 0

кут 1800

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест