1 липня о 18:00Вебінар: Шкільна дошка – ігрове поле вчителя

Алкани

Додано: 4 червня
Предмет: Хімія, 10 клас
Тест виконано: 2 рази
12 запитань
Запитання 1

Речовини, що мають однаковий склад молекул,але різну будову й властивості, називаються

варіанти відповідей

ізомерами

радикалами

гомологами

вуглеводнями

Запитання 2

Який тип зв'язку у молекулі етану

варіанти відповідей

потрійний

подвійний

одинарний

одинарний та подвійний

Запитання 3

Загальна формула вуглеводнів, до яких належить 2-метилпентан

варіанти відповідей

СnH2n-6

СnH2n-2

СnH2n+2

СnH2n

Запитання 4

Ізомерія алканів обумовлена

варіанти відповідей

взаємним впливом атомів у молекулі

кількістю атомів Карбону

положенням кратного зв'язку

будовою карбонового ланцюга

Запитання 5

Які електрони беруть участь в утворенні зв'язків у молекулі метану

варіанти відповідей

s-електрони

p-електрони

s-, p-електрони

s-, p-, d-електрони

Запитання 6

Які твердження щодо метану правильні?

1 взаємодіє з хлором за освітлення

2 основний компонент природного газу

3 знебарвлює бромну воду

4 важчий за повітря

5 можна добути взаємодією алюміній карбіду з водою

6 належить до гомологічного ряду алкенів

варіанти відповідей

1,2,5

1,2,3

2,4,6

2,3.5

Запитання 7

Проаналізуйте твердження. Чи є поміж них правильні?

І. Під час взаємодії метану об'ємом 28 мл та хлору об'ємом 112 мл утворюється тетрахлорометан.

ІІ. Метан можна добути прожарюванням безводного натрій етаноату з натронним вапном (сумішшю гідроксидів Натрію і Кальцію)

варіанти відповідей

правильно лише І

правильно лише ІІ

обидва правильні

немає правильних

Запитання 8

Укажіть за номенклатурою IUPAC назву речовини, структурна формула якої

СH3

СН3 – СН – СН2 – СН – СН – СН3

∣ ∣

СН3 – СН2                       СН2 – СН3   

варіанти відповідей

2,5-діетил-4-метилгексан

2,5-діетил-3-метилгексан

3,5,6-триметилоктан

3,4,6-триметилоктан

Запитання 9

Укажіть речовини, на які розкладається метан під час нагрівання до 15000С

варіанти відповідей

СО і Н2

С і Н2

СО2 і Н2

С2Н2 і Н2

Запитання 10

Для етану характерні реакції

варіанти відповідей

горіння, приєднання, заміщення

заміщення, ізомеризації, крекінг

горіння, приєднання, окиснення

заміщення, горіння, темічний розклад

Запитання 11

Укажіть число структурних ізомерів насиченого вуглеводню, відносна молекулярна маса якого -- 72

варіанти відповідей

2

3

4

5

Запитання 12

Який об'єм кисню (н.у.) витрачається при згорянні етану об'ємом 4 л?

варіанти відповідей

7

14

8

12