18 червня о 18:00Вебінар: Ігрові методики та вправи в роботі вчителя початкових класів

Алкани. Алкени. Алкіни

Додано: 24 листопада 2020
Предмет: Хімія, 10 клас
Тест виконано: 1 раз
28 запитань
Запитання 1

Загальна формула насичених вуг­леводів:

варіанти відповідей

СnН2nОn;                   

СnН2n+2;               

СnН2n- - 2;               

Запитання 2

Записати рівняння горіння метану

варіанти відповідей

CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O

2CH4 + 3O2 = 2CO + 4H2O

CH3· +CL2 → CH3CL + CL·

Запитання 3

Тип зв'язку, характерний для вуг­леводнів ряду ацетилену:

варіанти відповідей

подвійний;    

потрійний;     

одинарний

Запитання 4

Укажіть хімічні реакції, характер­ні для етилену

варіанти відповідей

взаємодія з галогенами;

взаємодія з галогеноводнями.

горіння;

Запитання 5

Вкажіть агрегатний стан, у якому за звичайних умов перебуває етин:

варіанти відповідей

 твердий

 рідкий

плазма

газоподібний

Запитання 6

Загальні формули ненасичених вуглеводнів (алкенів і алкінів)

варіанти відповідей

CnH2n+1          

CnH2n;

CnH2n+2  

CnH2n-2 

Запитання 7

Позначте назву алкіну, що містить три атоми Карбону  

варіанти відповідей

Пропін   

Бутин

Этин

Гексін

Запитання 8

З переліку речовин випишіть формули алкенів: С2Н6, С3Н4, С4Н8, С6Н14, С7Н14, С8Н16, С5Н8, С2Н2.

варіанти відповідей

С4Н8

С2Н2

С7Н14

С6Н14

Запитання 9

Густина парів вуглеводню за киснем дорівнює 2,44. Виведіть його молекулярну формулу, якщо масова частка Карбону в ньому становить 92,31%. Правильна відповідь:

варіанти відповідей

C4H12

C8H14

C6H6

CH4

Запитання 10

Вкажіть валентність Карбону в органічних сполуках

варіанти відповідей

 І

 ІІІ

 ІІ

 ІV

Запитання 11

Виберіть ряд, у якому розташовані гомологи метану:

варіанти відповідей

 етан, бутан, гексан, гептан

декан, октан, пропен, пентан

метан, пропан, бутан, целофан

метан, етан, циклогексан, нонан

Запитання 12

 Речовина, зображена на рис. має назву

варіанти відповідей

2-метилпропан

2-метилпропен

2-метилбутан

 Бутан

Запитання 13

Масова частку Карбону і Гідрогену в молекулі гексану становить

варіанти відповідей

в) С - 83,72%, Н - 16,28%

а) С - 24,35%, Н - 35, 65%

б) С - 36%, Н - 64%

 г) С - 13,48%, Н - 86,52%

Запитання 14

Вкажіть назву даної речовини за міжнародною номенклатурою


СН3 СН –СН2 – СН2 СН3

        │                      

        СН3               

варіанти відповідей

2,6- диметилгексан

2- метилпентан

6- метилгексан

2,5- диметилпентан

Запитання 15

Який тип зв'язку переважає у органічних речовинах ?

варіанти відповідей


Йонний 

Металічний

 Ковалентний

Водневий

Запитання 16

Вказати коефіцієнт перед киснем у рівнянні реакції горіння етану

варіанти відповідей

7

6

5

2

Запитання 17

Молекулярна маса алкану становить 86. Вкажіть назву алкану

варіанти відповідей

етан

пентан

гексан

гептан

Запитання 18

Скільки молекул хлору приймають участь у хлоруванні пропану, якщо утворюється речовина C3Н5Cl3?

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 19

Вказати гомолог бутану

варіанти відповідей

C5H12

C4H10

C5H10

C3H6

Запитання 20

Назва запропонованої сполуки CH2=CH-CH2-CH3

варіанти відповідей

2 метилпроп - 1 - ен

бутен

бут-1-ен

бут-2-ен

Запитання 21

Алкани вступають в реакції:

варіанти відповідей

 Заміщення

 Приєднання

Окиснення

Полімерізаціі

 Ізомерізації

Запитання 22

 З якого вуглеводню починається ряд алканів?

варіанти відповідей

з пропану

з метану

з декану

з пентану

Запитання 23

У молекулі етану між атомами Карбону є:

варіанти відповідей

подвійний зв'язок

потрійний зв'язок

одинарний зв'язок

два потрійних зв'язки

два подвійних зв'язки

Запитання 24

Серед запропонованих речовин вибрати алкени :

варіанти відповідей

бутин

етен

ацетилен

октан

пентен

етин

гексен

Запитання 25

Допишіть рівняння реакції та вкажіть суму коефіцієнтів

С6Н12 + О2 →:

варіанти відповідей

44

21

23

22

Запитання 26

Для алкенів характерні реакції:

варіанти відповідей

приєднання, окиснення, полімеризації

приєднання, окиснення, поліконденсації

заміщення, окиснення, полімеризації

заміщення, окиснення ,поліконденсації

Запитання 27

Укажіть рядок, що містить лише формули алкінів:

варіанти відповідей

С3Н4, С4Н6, С5Н8

 С4Н8, С4Н10, С4Н6

С6Н10, С6Н12, С6Н14

С3Н8, С3Н6, С2Н6

Запитання 28

Позначте тип реакції C2H6 + Cl2 → C2H5Cl + HCl

варіанти відповідей

заміщення

обміну

приєднання

розкладу

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест