11 червня о 15:00Вебінар: Формування підприємницької компетентності учнів на уроках англійської мови

Аміни

Додано: 6 квітня
Предмет: Хімія, 10 клас
Тест виконано: 170 разів
10 запитань
Запитання 1

Позначте продукти згоряння амінів

варіанти відповідей

СО2 , Н2О 

СО2 , Н2О, N2

СО2 , Н2О, NH3 

СО2 , Н2О, N

Запитання 2

Визначте формулу первинного аміну, відносна густина пари якого за воднем становить 15,5

варіанти відповідей

 Бутиламін

Пропіламін

Метиламін 

Етиламін 

Запитання 3

Обчисліть масову частку Нітрогену в етиламіні

варіанти відповідей

31 

15

14

25

Запитання 4

Аміни – це органічні сполуки, які є похідними

варіанти відповідей

Амоніаку

Вуглеводнів

Вуглеводів 

Спиртів

Запитання 5

Первинні аміни містять функціональну групу

варіанти відповідей

–NO2

–ОН

 –NH2

–NH3

Запитання 6

При взаємодії амінів з кислотами утворюються:

варіанти відповідей

Амоніак

Основи

Солі

Кислоти 

Запитання 7

Укажіть формулу метиламіну

варіанти відповідей

С6Н52

СН32 

С2Н52

СН33

Запитання 8

Складіть рівняння реакції горіння метиламіну, у відповіді зазначте суму коефіцієнтів в рівнянні реакції.

варіанти відповідей

29

15

16

30

Запитання 9

За звичайних умов метиламін перебуває в ... агрегатному стані

варіанти відповідей

рідкому

твердому

газоподібному

в усіх

Запитання 10

Спалили метиламін об`ємом 20 л . Який об`єм (л) простої речовини , що утворилася внаслідок реакції?(за н.у) 

варіанти відповідей

10 л

15 л

5 л

25 л

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест