11 червня о 15:00Вебінар: Формування підприємницької компетентності учнів на уроках англійської мови

Аміни

Додано: 6 квітня
Предмет: Хімія, 10 клас
Копія з тесту: Аміни
Тест виконано: 128 разів
15 запитань
Запитання 1

Позначте продукти згоряння амінів

варіанти відповідей

СО2 , Н2О 

СО2 , Н2О, N2

СО2 , Н2О, NH3 

СО2 , Н2О, N

Запитання 2

Визначте формулу первинного аміну, відносна густина пари якого за воднем становить 15,5

варіанти відповідей

 Бутиламін

Пропіламін

Метиламін 

Етиламін 

Запитання 3

Обчисліть масову частку Нітрогену в етиламіні

варіанти відповідей

31 

15

14

25

Запитання 4

Аміни – це органічні сполуки, які є похідними

варіанти відповідей

Амоніаку

Вуглеводнів

Вуглеводів 

Спиртів

Запитання 5

Первинні аміни містять функціональну групу

варіанти відповідей

–NO2

–ОН

 –NH2

–NH3

Запитання 6

При взаємодії амінів з кислотами утворюються:

варіанти відповідей

Амоніак

Основи

Солі

Кислоти 

Запитання 7

Укажіть формулу метиламіну

варіанти відповідей

С6Н52

СН32 

С2Н52

СН33

Запитання 8

Складіть рівняння реакції горіння метиламіну, у відповіді зазначте суму коефіцієнтів в рівнянні реакції.

варіанти відповідей

29

15

16

30

Запитання 9

За звичайних умов метиламін перебуває в ... агрегатному стані

варіанти відповідей

рідкому

твердому

газоподібному

в усіх

Запитання 10

Спалили метиламін об`ємом 20 л . Який об`єм (л) простої речовини , що утворилася внаслідок реакції?(за н.у) 

варіанти відповідей

10 л

15 л

5 л

25 л

Запитання 11

Анілін - безбарвна рідина з характерним запахом, малорозчинна у воді. Його формула:

варіанти відповідей

C6H5NH2

C6H5NO2

C2H5NH2

CH3NH2

Запитання 12

Виберіть продукти горіння аніліну:

варіанти відповідей

СО2

NO

N2

H2O

NO2

Запитання 13

Яку масу нітробензену було взято для добування аніліну, якщо утворилося 200 г аміну, а прореагувало 95% вихідної сполуки?

варіанти відповідей

264,5 г

278, 4 г

123 г

293 г

Запитання 14

Обчисліть масу трибромоаніліну, що можна одержати з аніліну масою 27,9 г.

варіанти відповідей

100 г

330 г

99 г

103 г

Запитання 15

Визначте масову частку Нітрогену в аніліні:

варіанти відповідей

77%

7,5%

15%

75%

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест