11 червня о 15:00Вебінар: Формування підприємницької компетентності учнів на уроках англійської мови

Оксигеновмісні органічні сполуки. Спирти. Фенол. Альдегіди. Карбонові кислоти. Естери.

Тест виконано: 31 раз
17 запитань
Запитання 1

Укажіть загальну формулу альдегідів

варіанти відповідей

СnH2n-1OH

CnH2nO2

CnH2n+1COH

CnH2n+1OH

Запитання 2

Укажіть суфікс, за допомогою якого утворюються назви спиртів:

варіанти відповідей

-ол

-ен

-аль

-он

Запитання 3

Укажіть формулу метанолу:

варіанти відповідей

C2H5OH

CH3OH

CH3COOH

C2H5COH

Запитання 4

Укажіть реагент для виявлення альдегідів:

варіанти відповідей

бромна вода

натрій гідроксид

ферум (ІІІ) хлорид

амоніачний розчин Ag2O

Запитання 5

Укажіть правильне закінчення твердження: "Гліцерол можна виявити за допомогою ..."

варіанти відповідей

натрій гідроксиду

ферум (ІІІ) хлориду

свіжоосадженого купрум (ІІ) гідроксиду

купрум (ІІ) оксиду

Запитання 6

Укажіть речовини, які реагують з метановою кислотою:

варіанти відповідей

калій гідроксид

фенолфталеїн

натрій карбонат

цинк

мідь

Запитання 7

Укажіть, до якого класу належить етаналь:

варіанти відповідей

карбонові кислоти

одноатомні спирти

багатоатомні спирти

альдегіди

Запитання 8

Укажіть фізичні властивості етанолу:

варіанти відповідей

рідина з характерним запахом

газ з характерним запахом

добре розчиняється у воді

практично не розчиняється у воді

Запитання 9

Укажіть види ізомерії, характерні для насичених карбонових кислот:

варіанти відповідей

карбонового ланцюга

положення функціональної групи

положення кратного зв'язку

міжкласова

Запитання 10

Укажіть сполуки, з якими реагує фенол:

варіанти відповідей

купрум (ІІ) оксид

натрій

бромна вода

натрій гідроксид

Запитання 11

Укажіть речовини, з якими може реагувати етаналь:

варіанти відповідей

кисень

водень

вода

купрум (ІІ) гідроксид

мідь

Запитання 12

Укажіть продукти взаємодії етанолу з натрієм:

варіанти відповідей

H2O

H2

C2H5ONa

CH3COONa

Запитання 13

Укажіть реагенти для добування естеру пропілетаноату:

варіанти відповідей

C2H5COOH

C2H5OH

C3H7OH

CH3COOH

C3H7COOH

Запитання 14

Встановіть послідовність речовин за зменшенням кількості атомів Карбону у їхніх молекулах:

а) гліцерол; б) фенол; в) метаналь; г) етилетаноат; д) етанова кислота

варіанти відповідей

а, в, г, б, д

в, д, а, г, б

б, г, а, д, в

в, д, б, г, а

Запитання 15

Складіть рівняння взаємодії етаналю з купрум (ІІ) гідроксидом. Укажіть загальну суму коефіцієнтів у рівнянні реакції.

варіанти відповідей

4

5

6

7

Запитання 16

Укажіть послідовність реагентів у схемі перетворень:

С2Н2 → С2Н6 → С2Н5Cl → С2Н5ОН → СН3СОН → СН3СООН

варіанти відповідей

H2 , HCl , Na2O, CuO, Cu(OH)2

H2 , Cl2 , NaOH, CuO, Cu(OH)2

H2 , Cl2 , H2O, CuO, NaOH

CH4 , Cl2 , H2O, CuO, Cu(OH)2

Запитання 17

Укажіть зовнішній ефект якісної реакції для визначення гліцеролу:

варіанти відповідей

утворення білого осаду

утворення сріблястого нальоту на стінках пробірки

утворення червоно-оранжевого осаду

утворення синього розчину

утворення блакитного осаду

утворення фіолетового забарвлення

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест