Аміни

Додано: 8 квітня 2020
Предмет: Хімія, 10 клас
Тест виконано: 295 разів
14 запитань
Запитання 1

Укажіть функціональну групу первинних амінів

варіанти відповідей

- NO3

-NO2

-NH3

-NH2

Запитання 2

Укажіть усі можливі формули амінів

варіанти відповідей

СH3 NH CH3

C6H5NO2

C6H5NH2

C2H5NH2

(CH3) 3N

Запитання 3

Укажіть усі можливі формули вторинних амінів

варіанти відповідей

С2H5NH2

CH3 NH CH3

(C6H5)2NH

CH3CH(NH2) CH2NH2

Запитання 4

Укажіть молярну масу (г/моль) триметиламіну

варіанти відповідей

61

60

59

32

Запитання 5

Укажіть назву первинного аміну, відносна густина пари якого за воднем становить 22,5

варіанти відповідей

метанамін

етанамін

анілін

пропанамін

Запитання 6

Яким буде колір фенолфталеїну в розчині метиламіну?

варіанти відповідей

малиновий

безбарвний

білий

синій

Запитання 7

Для амінів характерна реакція з

варіанти відповідей

лугами

кислотами

металами

свіжевиготовленим купрум (ІІ) гідроксидом

Запитання 8

Аміни, на відміну, від амоніаку

варіанти відповідей

горять на повітрі

взаємодіють із гідроген хлоридом

взаємодіють з сульфатною кислотою

взаємодіють з водою

Запитання 9

Укажіть речовини, які утворюються при згорянні амінів

варіанти відповідей

карбон (ІІ) оксид, вода, амоніак

карбон (IV) оксид, вода, нітроген (ІІ) оксид

карбон (IV) оксид, вода, азот

карбон (ІІ) оксид, вода, азот

Запитання 10

Укажіть формулу аміну, який реагує з бромною водою

варіанти відповідей

СН3NH2

C2H5NH2

C6H5NH2

(CH3)2NH

Запитання 11

Укажіть усі можливі речовини, з якими взаємодіє анілін

варіанти відповідей

хлоридна кислота

кисень

натрій гідроксид

бромна вода

хлорне вапно

Запитання 12

Обчисліть частку Нітрогену в триетиламіні

варіанти відповідей

13,59 %

13,73%

13,86 %

30,43 %

Запитання 13

Із 19 грамів технічного аніліну одержали 66 г 2,4,6-триброманіліну. Обчисліть масову частку домішок в технічному аніліні.

варіанти відповідей

3%

21,1%

2,11 %

97,89%

Запитання 14

Укажіть усі можливі назви C6H5NH2

варіанти відповідей

анілін

бензенамін

нітробензен

феніламін

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест