Аміни, анілін

Додано: 23 січня 2022
Предмет: Хімія, 10 клас
Тест виконано: 1436 разів
18 запитань
Запитання 1

аміни-це

варіанти відповідей

похідні аренів

похідні вуглеводнів

похідні карбонових кислот

похідні амоніаку

Запитання 2

аміни мають властивості

варіанти відповідей

кислот

основ

амфотерних сполук

солей

Запитання 3

виберіть формулу етиламіну

варіанти відповідей

СН3NH2

C2H5NH2

C3H7NH2

C4H9NH2

Запитання 4

виберіть формулу вторинного аміну:

варіанти відповідей

С2Н5NH2

(CH3)2NH

CH3-NH2

(C6H5)3N

Запитання 5

виберіть назву ароматичного аміну:

варіанти відповідей

метиламін

етилпропіламін

дибутиламін

феніламін

Запитання 6

анілін застосовують

варіанти відповідей

як розчинник

для виготовлення парфум

для добування фарб

одержання ліків

Запитання 7

формула аніліну:

варіанти відповідей

C6H13NH2

C5H11NH2

C6H5NH2

C6H5OH

Запитання 8

реакцію добування аніліну з нітробензену відкрив

варіанти відповідей

Бутлеров

Вюрц

Зінін

Гофман

Запитання 9

анілін одержують відновленням

варіанти відповідей

бензену

толуєну

нітробензену

нафталіну

Запитання 10

формула амоніаку:

варіанти відповідей

NO2

N2H4

NH3

NH4OH

Запитання 11

Позначте загальну формулу насичених амінів:

варіанти відповідей

CnH2nN

CnH2n+1NH2

CnHn+2N

CnH2n-1NH2

Запитання 12

У молекулі насиченого аміну аміногрупа сполучена із залишком 

варіанти відповідей

алкану

алкену

алкіну

арену

Запитання 13

Серед запропонованих амінів виберіть вторинні аміни (два):

варіанти відповідей
Запитання 14

Який продукт утворюється внаслідок реакції бромування аніліну?


варіанти відповідей

6-бромоаналін

2,4,6-трибромоанілін

2-бромоанілін

4-бромоанілін

Запитання 15

Анілін використовують як основу при виробництві


варіанти відповідей

скла

барвників

поліетилену

пластмас

Запитання 16

Виберіть речовину, якої бракує в наведеному рівнянні:


C2H5NH2 + ... → [C2H5NH3]2SO4

варіанти відповідей

SO3

H2SO4

SO2

H2SO3

Запитання 17

Який коефіцієнт стоїть перед формулою кисню в реакції горіння метиламіну?

варіанти відповідей

8

9

10

11

Запитання 18

Анілін - отруїна речовина і впливає в першу чергу на

варіанти відповідей

центральну нервову систему

органи дихання

серцево-судинну систему

опорно-рухову систему

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест