12 серпня о 18:00Вебінар: Краще раз побачити: універсальні інтернет-ресурси для унаочнення навчального матеріалу

Амінокислоти. Білки

Додано: 12 травня
Предмет: Хімія
Тест виконано: 113 разів
25 запитань
Запитання 1

Яка функціональна група відсутня в складі амінокислот?варіанти відповідей

альдегідна група

гідроксогрупа

карбонільна група 

аміногрупа 

Запитання 2

Що являє собою білок?

варіанти відповідей

амінокислоту

полінуклеотид

полісахарид                   

поліпептид                    

Запитання 3

Послідовність амінокислотних ланок у молекулі білка — це…

варіанти відповідей

первинна структура

вторинна структура

третинна структура

четвертинна структура

Запитання 4

Вкажіть, які властивості проявляють амінокислоти?варіанти відповідей

це інертні сполуки

амфотерні властивості

основні властивості

кислотні властивості

Запитання 5

Вкажіть, що є продуктами гідролізу білків?


варіанти відповідей

глюкоза

глюкоза і фруктоза

гліцерин і жирні кислоти

амінокислоти                

Запитання 6

Вкажіть, як називається необоротне осадження білка?


варіанти відповідей

гідратація

сатурація

дефекація                       

денатурація                    

Запитання 7

1.Вкажіть назву функціональних груп амінокислот:   

варіанти відповідей

а)карбонільна і аміногрупа;

б) карбоксильна і аміногрупа ;

в) карбоксильна і нітрогрупа.

Запитання 8

3. Позначте кількість незамінних амінокислот: ;

варіанти відповідей

 а) 10;

б) 20 

 в) 30.

Запитання 9

4.Позначте реакцію характерну для амінокислот:


варіанти відповідей

 а) взаємодія з лугами;

б) гідратація; 

 в) гідроліз.

Запитання 10

Позначте реакцію характерну для білків: 


варіанти відповідей

  а) гідроліз;

б) естерифікація;

в) полімерізація.

Запитання 11

Кислотні властивості амінокислот обумовлені наявністю в них :               

варіанти відповідей

а) карбоксильної групи ;

 б) гідроксильної групи;

;в)  аміногрупи.

Запитання 12

.Ізомерія амінокислот зумовлюється: 


варіанти відповідей

а) положенням аміногрупи відносно карбоксильної групи;

  б) розгалуженням карбонового ланцюга;

в) положенням аміногрупи відносно карбоксильної групи та розгалуженням карбонового ланцюга.

Запитання 13

Пептидний зв’ язок утворюється внаслідок :  

варіанти відповідей

 а) взаємодії карбоксильної і аміногрупи всередині однієї молекули;  

:б) взаємодії між аміногрупою однієї кислоти та карбоксильною групою іншої;

в)  інший варіант.

Запитання 14

Спіралевидна просторова конфігурація , якої набуває  поліпептидний ланцюг називається : 

;

варіанти відповідей

а) первинною структурою білкової молекули;

 б) вторинною структурою білкової молекули;

в) третинною.структурою білкової молекули;

Запитання 15

Третинна структура білка підтримується наявністю в молекулі білка зв ‘язків : 

варіанти відповідей

а)  пептидних;

б) водневих ,йонних:

в) дисульфідних.

Запитання 16

Формула амінооцтової кислоти

варіанти відповідей

C2H5O2N

C3H7O2N

C2H4O2

HCOOH

Запитання 17

Назви амінокислот утворюються від назв:

варіанти відповідей

відповідних алканів

відповідних алкенів

відповідних алкiнів

відповідних карбонових кислот

Запитання 18

Амінокислоти проявлюють властивості

варіанти відповідей

кислотні

лужні

амфотерні

Запитання 19

Незамінні амінокислоти:

варіанти відповідей

ті, що необхідні всім організмам

ті, що організми можуть виробляти самостійно

ті, що організми не можуть виробляти самостійно

ті, що можуть синтезуватись в організмі тварин

Запитання 20

Укажіть характеристики білків:

варіанти відповідей

складаються з амінокислот

є органічними речовинами

є поліпептидами

є мономерами

є полімерами

є простими речовинами

Запитання 21

Явище руйнування природної структури білкової молекули називається:

варіанти відповідей

полімерізація

денатурація

деструкція

гідроліз

Запитання 22

Укажіть рядок продуктів харчування, найбагатших на білки:

варіанти відповідей

риба, буряк, морква

яблука, горіхи, апельсини

м'ясо, риба, бобові рослини

картопля, мука, риба

Запитання 23

Виберіть функціональні групи амінокислот.

варіанти відповідей

−0Н; −СООН

−NH2; −СОН

−NH2; −СООН

−NO2; −СОН

Запитання 24

Виберіть загальну формулу амінокислот.

варіанти відповідей

R−OH

R−COH

R−COOH

NH2−R−COOH

Запитання 25

Укажіть амінокислоти, які входять до складу молекул білків.

варіанти відповідей

різної структури, обмеженої кількості

тільки α-амінокислоти обмеженої кількості

незліченна кількість різної структури

тільки β-амінокислоти обмеженої кількості

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест