1 липня о 18:00Вебінар: Дискусія та дебати в освітньому процесі

Директорська контрольна робота для учнів 1-го курсу.

Додано: 31 березня
Предмет: Хімія, 10 клас
15 запитань
Запитання 1

Вкажіть загальну формулу одноатомних насичених спиртів:

варіанти відповідей

СnH2n-1OH

CnH2n+1OH

CnH2nO

Запитання 2

Вкажіть формулу етанолу

варіанти відповідей

С2Н5ОН

СН5ОН

С2НОН

Запитання 3

За допомогою якої речовини можна виявити гліцерол?

варіанти відповідей

CuO

CuSO4

Cu(OH)2

Запитання 4

Метанол відносять до багатотомних спиртів

варіанти відповідей

Так

Ні

Можливо

Запитання 5

Всі органічні сполуки згоряють до ...

варіанти відповідей

СО2, Н2О

СО, Н2О

Н2, СО2

Запитання 6

Функціональна група карбонових кислот ...

варіанти відповідей

- СООН

- СОН

- 2 СООН

-1 СООН

Запитання 7

Хімічна Формула гексану

варіанти відповідей

С7Н16

С6Н14

С3Н8

Запитання 8

Яка напівструктурна формула відповідає пропану

варіанти відповідей

а) СН3-СН2-СН2-СН3

б) СН3-СН2-СН3

в) СН2=СН-СН3

Запитання 9

Вуглеводні - це:

варіанти відповідей

сполуки Карбону і Гідрогеном

Сполуки Гідрогену і Оксигену

Сполуки Нітрогену і Оксигену

Запитання 10

Виберіть ряд, у якому знаходяться лише алкани:


варіанти відповідей

СН4 , С2Н6, С2Н5ОН, С4Н10


СН4, С2Н6, С4Н8, С5Н12


С3Н6, С4Н10, С5Н12, С6Н14


С2Н6, С4Н10, С6Н14, С8Н18


Запитання 11

Вкажіть молекулярну формулу речовини, якщо її структурна формула

CH3 -CH2 - CH2 - CH3

варіанти відповідей

C4H10

C4H8

C4H6

C3H8

Запитання 12

Укажіть формулу пропанолу:

варіанти відповідей

C3H7OH

CH3OH

C2H5COOH

C2H5COH

Запитання 13

Вкажіть назву речовини, що потрапляючи в організм людини може спричинити сліпоту і навіть смерть:

варіанти відповідей

метанол

гліцерол

пропанол

етанол

Запитання 14

Вкажіть формулу речовини, з якою реагуватиме оцтова кислота:

варіанти відповідей

MgO

SO3,

HCl

Na

Запитання 15

Вкажіть формулу гліцеролу

варіанти відповідей

С2Н6О

С2Н6О2

С3Н8О3

С3Н8О

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест