Контрольна робота з теми "Електричний струм"

Додано: 28 жовтня 2023
Предмет: Фізика, 11 клас
14 запитань
Запитання 1

Як називають процес проходження струму в газах?

варіанти відповідей

розряд

електроліз

надпровідність

електролітична дисоціація

Запитання 2

Процес виділення на електродах речовин під час проходження струму через розчин або розплав називають...

варіанти відповідей

електролітичною дисоціацією.

розрядом.

електролізом.

надпровідністю.

Запитання 3

Як зміниться маса речовини, яка відкладається на електроді, якщо збільшити силу струму через електроліт в  4 рази?

варіанти відповідей

збільшиться в 4 рази                


не зміниться

спочатку збільшиться, а потім зменшиться

зменшиться в 4 рази

Запитання 4

Процес утворення позитивних та негативних йонів і вільних електронів з молекул (атомів) газу називається...

варіанти відповідей

електролізом.

електролітичною дисоціацією.

йонізацією.

рекомбінацією.

Запитання 5

Яка потужність електричного струму в автомобільній лампочці, якщо напруга в мережі авта дорівнює 14,4 В, струм проходить через її спіраль 20 хвилин, а сила струму 7,5 А? Розв'язання задачі надішліть вчителю через Classroom

варіанти відповідей

108 Вт

129,6 кВт

2160 Вт

1296 Вт

Запитання 6

Установіть відповіднисть між назвами речовин і вільними носіями зарядів

у цих речовинах.

1. Метали

2. Гази

3. Електроліти

варіанти відповідей

1. позитивні та негативні йони,

2. електрони,

3. електрони та дірки

1. позитивні та негативні йони,

2. електрони та дірки,

3. електрони

1. електрони,

2. позитивні і негативні йони та електрони,

3. позитивні та негативні йони

1. електрони,

2. дірки та електрони,

3. позитивні та негативні йони

Запитання 7

Оберіть формулу - Закон Ома для повного кола

варіанти відповідей

I=(R+r)⋅ε

I=ε/(R+r)

ε=I⋅(R+r)

Запитання 8

Під час сріблення виробу на катоді за 30 хв виділилось срібло масою 4,55 г. Визначте силу струму під час електролізу.(електрохімічний еквівалент срібла 1,12⋅10 -6 кг/Кл). Розв'язання задачі надішліть вчителю через Classroom.

варіанти відповідей

2,26 ⋅106 А

2,26 А

2,25 ⋅106 А

2,25 А

Запитання 9

Робота струму обчислюється за формулою:

варіанти відповідей

A= UI

A= UIt

A= UI2t

A= UIRt

Запитання 10

Носіями електричного струму в металах є...

варіанти відповідей

електрони

протони

йони

електрони і йони

Запитання 11

Носіями електричного струму в електролітах є...

варіанти відповідей

електрони

протони

йони

електрони і йони

Запитання 12

Чому дорівнює електричний струм біля другого резистора 2) при паралельному з'єднанні, якщо І1=6А, І=10А? Розв'язання задачі, з зображенням електричної схеми, надішліть вчителю через Classroom.

варіанти відповідей

4 А

10 А

6 А

Запитання 13

Якому виду з'єднань відповідає рівність: U=U1=U2=Un ?

варіанти відповідей
Запитання 14

Два провідника R1=6 Ом та R2=3 Ом з'єднані паралельно. Який струм буде в провіднику R1, якщо в провіднику R2 протікає струм 4 А ? Розв'язання задачі надішліть вчителю через Classroom.

варіанти відповідей

1 А

4 А

2 А

5 А

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест