5 жовтня о 18:00Вебінар: Використання дитячого фольклору на уроках іноземної мови

Геометоія 10 клас. Підсумкова контрольна робота

Додано: 18 травня
Предмет: Геометрія, 10 клас
Тест виконано: 418 разів
24 запитання
Запитання 1

Знайти суму векторів ā (-5;2;-7) і ē ( 6 ;5;2)

варіанти відповідей

(1;5;-7)

 (-1;5;-7)

 (1;-7;-5)

 (1;7;-5)

(-11;-3;-9)

Запитання 2

Яка з точок М(0;3;0), Р(1;0;1) ,С(0;0;2) К(-3;0;0),А(3;0;4), належить осі аплікат?


варіанти відповідей

М(0;3;0)

К(-3;0;0)

Р(1;0;1)

А(3;0;4)

С(0;0;2)

Запитання 3

Скільки прямих, паралельних до даної площини, можна провести через задану точку?варіанти відповідей

одну 

безліч

жодну

жодну або безліч

Запитання 4

Яка з геометричних фігур не може бути паралельною проекцією паралелограма?варіанти відповідей

ромб

прямокутник

трапеція  

відрізок

Запитання 5

Точка А віддалена від площини α на 12 см. З цією точки проведено до площини α похилу АВ завдовжки 13 см. Знайдіть довжину проекції похилої АВ на площину α.

А)                              Б)                     В)                          Г)  см.


варіанти відповідей

5 см

1 см   

6 см

√3 см

Запитання 6

Яка з точок симетрична точці А(-3; 4; 1) відносно площини ХУ?варіанти відповідей

С(3;4;1)  

К(-3;-4;1)

М(-3;4;-1)

В (3;-4;1)

Запитання 7

Вкажіть координати векторів а і в, якщо вони перпендикулярні.

варіанти відповідей

а (-2;1;-3) і в (-4;2;-6)

а (2;1;-2) і в (-4;6;-1)

а (2;-1;2) і в (-4;6;1)

а (4;3;-1) і в (-3;6;3)

Запитання 8

Знайдіть відстань між точками М(2;-3;6) і К(1;-1;4).

А) 3                                Б)                        В) 9                             Г) .


варіанти відповідей

3

3√3

9

2√3

Запитання 9

З деякої точки простору проведено до площини дві похилі. Одна із них дорівнює 24 см і утворює з площиною кут 30°. Знайдіть довжину іншої похилої, якщо її проекція на площину дорівнює 5см.


варіанти відповідей

1 см

3 см

15 см

13 см

Запитання 10

А(-2;3;1), В(-3;1;5), С(4;-1;3) – вершини паралелограма АВСД. Знайдіть довжину діагоналі ВД.

варіанти відповідей

9 см

10 см

11 см

12 см

Запитання 11

 Якщо площини α і β перпендикулярні і до площини α проведена перпендикулярна пряма, що має спільну точку з площиною β, то як розташована ця пряма по відношенню до площини β?       

варіанти відповідей

Паралельна

Лежить в β

Перпендикулярна

Інша відповідь. 

Запитання 12

 З вершини прямого кута С рівнобедреного трикутника АВС проведено перпендикуляр СМ до  його площини. Точка N – середина гіпотенузи АВ, D – середина AC. Відстанню від точки М до АВ буде довжина відрізка:  

варіанти відповідей

 АМ       

МВ

MD

MN

Запитання 13

На рисунку зображено куб АВСДА1В1С1Д1 з ребром a. Знайдіть відстань між прямими  АС і В1В та площу прямокутника CDA1В1

варіанти відповідей
Запитання 14

 У рівнобедреному трикутнику АВС АВ=ВС=17см, АС=16см. Точка Р знаходиться на відстані 8 см від усіх сторін трикутника. Знайдіть відстань від точки Р до площини   трикутника і радіус вписаного кола в трикутник.  

варіанти відповідей

Н= 6,4; r=4,8

Н= 6,6; r=4,2

Н= 6,2; r=4,6

Н=6; r=4,6

Запитання 15

 Пряма СD перпендикулярна до площини гострокутного трикутника АВС,     СК – його висота.     Знайдіть відстань від точки А до площини DСК, якщо ∠ КА Д = 45° , а АD = √2 см.  

варіанти відповідей

2см

√2 см

1 см

2√2 см

Запитання 16

По різні сторони від площини дано дві точки А і В на відстані 4 см і 24 см від неї. Знайти відстань від середини відрізка АВ до даної площини.   

варіанти відповідей

12 см

10 см

8 см

14 см

Запитання 17

Із точки, віддаленої від площини на 6 см, проведено дві похилі під кутом 45º до площини. Знайдіть відстань між основами похилих, якщо кут між їх проекціями дорівнює 120º.  

варіанти відповідей

6√3 см

6√2 см

4√3 см

4√2 см

Запитання 18

Точка S розташована на відстані 6 см від кожної з вершин прямокутника АВСD і від­далена від його площини на 4 см. Знайдіть сторони прямокутника, якщо одна з них удвічі більша за другу.


варіанти відповідей

5 см; 10 см

3 см;6 см

4 см; 8 см

6 см; 12 см

Запитання 19

Дано трикутник АВС. Знайти ∠А ,якщо В(4;-2;-1), А(2;-2;-3) і С(2;2;1).

 

варіанти відповідей

30º

45º

60º

120º

Запитання 20

Точка А належить площині α. Які з наведених тверджень є правильними?

І. Через точку А можна провести пряму, перпендикулярну до площини α.

ІІ. Через точку А можна провести площину, перпендикулярну до площини α.

ІІІ. Через точку А можна провести площину, паралельну площині α.

варіанти відповідей

лише І

лише ІІ та ІІІ

лише ІІ

лише І та ІІ

І, ІІ та ІІІ

Запитання 21

На рисунку зображено куб АВСDA1B1C1D1. До початку речення доберіть його закінчення так, щоб утворилося правильне твердження.

Пряма CD1 ...

варіанти відповідей

паралельна площині АА1В1В.

перпендикулярна площині АА1В1В.

належить площині АА1В1В.

має з площиною АА1В1В лише дві спільні точки.

утворює з площиною АА1В1В кут 45°.

Запитання 22

На рисунку зображено куб АВСDA1B1C1D1. До початку речення доберіть його закінчення так, щоб утворилося правильне твердження.

Пряма АС ...

варіанти відповідей

паралельна площині АА1В1В.

перпендикулярна площині АА1В1В.

належить площині АА1В1В.

має з площиною АА1В1В лише дві спільні точки.

утворює з площиною АА1В1В кут 45°.

Запитання 23

На рисунку зображено куб АВСDA1B1C1D1. До початку речення доберіть його закінчення так, щоб утворилося правильне твердження.

Пряма А1В ...

варіанти відповідей

паралельна площині АА1В1В.

перпендикулярна площині АА1В1В.

належить площині АА1В1В.

має з площиною АА1В1В лише дві спільні точки.

утворює з площиною АА1В1В кут 45°.

Запитання 24

Кут між похилою АС=20см і перпендикуляром АВ, проведених до площини α складає ∠САВ=60о. Знайти значення перпендикуляра АВ?

варіанти відповідей

10 см

12 см

8 см

14 см

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест