14 квітня о 15:00Вебінар: Дистанційне навчання: від побудови системи до зміни цінностей

Повторення.

Додано: 13 травня 2020
Предмет: Геометрія, 10 клас
10 запитань
Запитання 1

1. Площина α паралельна прямій а, пряма а перпендикулярна до площини β. Яке взаємне розташування площин α і β?

варіанти відповідей

паралельні

не перпендикулярні

перпендикулярні

паралельні або перетинаються

Запитання 2

2. Скільки існує прямих, що проходять через вершину А куба АВСДА1В1С1Д1 і паралельні грані ВСС1В1?

варіанти відповідей

одна

дві

безліч

три

Запитання 3

3.На одній з граней двогранного кута задано точку, яка знаходиться на відстані 16см від ребра кута і на відстані 8см до другої грані. Знайдіть градусну міру лінійного кута відповідного двогранного кута.

варіанти відповідей

300

600

450

900

Запитання 4

4. Сторона рівностороннього трикутника дорівнює 3см. Точка А рівновіддалена від вершин трикутника і знаходиться на відстані 1см від площини трикутника. Знайдіть відстань від точки А до вершин трикутника.

варіанти відповідей

√7∕2см

√2см

√10см

2см

Запитання 5

5. Через кінець А відрізка АВ проведено площину. Через кінець В і точку С цього відрізка проведено паралельні прямі, які перетинають площину в точках В1 і С1 відповідно. Знайдіть довжину відрізка АВ, якщо ВВ1=6см, АС:СС1=2:3.

варіанти відповідей

5см

4см

2см

1,5см

Запитання 6

6. З точки, віддаленої від площини на 2см, проведено дві похилі, які утворюють з площиною кути 450 і 300, а між собою - прямий кут. Знайдіть відстань між основами похилих.

варіанти відповідей

4см

√13см

4√3см

2√2см

Запитання 7

7. Складіть рівняння площини, яка проходить через точку М(1;3;-1) паралельно площині х-у+5z-4=0.

варіанти відповідей

х-у+5z-7=0.

х-у+5z+4=0.

х-у+5z+7=0

х+у-5z-4=0

Запитання 8

8. Знайдіть скалярний добуток (ƃ-ā)ā, якщо |ā|=4, |ƃ|=3, ∠(ā;ƃ)=1200.

варіанти відповідей

-10

-22

4

-2

Запитання 9

9. У центрі О ромба, периметр якого 40см, а діагоналі відносяться, як 3∶4, побудовано перпендикуляр ОМ=8см до його площини. Знайдіть відстань від точки М до сторін ромба.

варіанти відповідей

1,6√34см

√89см

8√2см

10см

Запитання 10

10. Площини прямокутних трикутників АСД(∠С=900) і ВСД(∠Д=900) перпендикулярні. Обчислити відстань між точками А і В, якщо АС=4см, СД=4см, ВД=2см.

варіанти відповідей

2√5см

4√2см

6см

2√6см

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест