Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Господарське право України

Додано: 18 березня 2020
Предмет: Правознавство, 11 клас
Тест виконано: 3079 разів
15 запитань
Запитання 1

Господарські спори вирішуються судами:

варіанти відповідей

адміністративними

загальної юрисдикції

господарськими

Запитання 2

Комерційна діяльність це:

варіанти відповідей

підгалузь господарського права

інститут підприємницького права

елемент підприємницької діяльності

окрема галузь права

Запитання 3

Господарськими правовідносинами є:

варіанти відповідей

Господарсько-виробничі

Організаційно-господарські

Внутрішньогосподарські

все зазначене вище

Запитання 4

НЕ є учасниками господарських правовідносин:

варіанти відповідей

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування

підприємства, організації, установи

виробничі кооперативи

акціонерні товариства

Запитання 5

Виберіть кілька варіантів відповідей.

Суб'єктами господарювання є:

варіанти відповідей

юридичні особи

державні та комунальні підприємства

громадяни України, які досягли 16 років, та зареєстровані як підприємці

іноземці та особи без громадянства

іноземці, яких розшукує міжнародна поліція

неповнолітні громадяни віком до 16 років

громадяни, які є в чорних списках банкової системи України

Запитання 6

Які види підприємств за формою власності ви знаєте?

варіанти відповідей

унітарне

приватне

велике

комунальне

корпоративне

колективне

державне

змішане

Запитання 7

Виберіть кілька правильних відповідей.

Які Є види господарських товариств?

варіанти відповідей

публічне товариство

акціонерне товариство

командитне товариство

повне товариство

товариство з обмеженою відповідальністю

приватне товариство

закрите товариство

товариство з додатковою відповідальністю

Запитання 8

Частка чистого прибутку акціонерного товариства, що виплачується акціонері з розрахунку на одну належну йому акцію - це:

варіанти відповідей

заробітна плата

дивіденди

відсотки

винагорода

Запитання 9

Майном підприємства рахується:

варіанти відповідей

оборотні засоби та кошти

основні фонди

інші цінності, вартість яких зазначена в балансі

все вищезазначене

Запитання 10

Виберіть кілька правильних відповідей.

Вкажіть етапи створення акціонерного товариства.

варіанти відповідей

прийняття рішення про створення товариства

подання заяви на реєстрацію та випуск акцій

створення логотипу

реклама

присвоєння акціям міжнародного ідентифікаційного номера

закрите розміщення акцій серед засновників товариства

реєстрація статуту

розробка бізнесплану

Запитання 11

У сфері господарювання держава здійснює:

варіанти відповідей

А. довгострокову економічну та соціальну політику

Б. квартальну господарську політику

В. поточну економічну та соціальну політику

Г. варіанти А і В

Запитання 12

Господарські зобов'язання не можуть виникати:

варіанти відповідей

з акту управління господарською діяльністю

з господарського договору

у результаті створення об'єктів інтелектуальної власності

примусу держави

Запитання 13

Товариство, усі учасники якого займаються законною підприємницькою діяльністю і несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями товариства своїм майном -

варіанти відповідей

Командитне товариство

Акціонерне товариство

Повне товариство

Господарське товариство

Запитання 14

Власники привілейованих акцій обмежені в праві брати участь в управлінні товариством.

варіанти відповідей

Так

Ні

Запитання 15

З переліку виберіть тезу, що стосуються ТОВ:

варіанти відповідей

Учасник ТОВ має право продати свою частину іншим учасникам цього ж товариства.

Для того щоб забезпечити належний захист інтересів кредиторів установлено мінімальний розмір статутного капіталу - 1250 мінімальних зарплат.

Учасники товариства солідарно несуть додаткову відповідальність за його зобов'язаннями своїм майном у розмірі, який встановлюється статутом товариства.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест