Хімічний зв'язок. Будова речовини.

Додано: 23 квітня 2019
Предмет: Хімія, 8 клас
Тест виконано: 267 разів
20 запитань
Запитання 1

Правильне твердження:

варіанти відповідей

хімічний зв'язок - це зв'язок між атомами, що забезпечує існування речовин з чітко визначеним складом

хімічний зв'язок - це зв'язок, який виникає між атомами за рахунок неспарених електронів або за донорно-акцепторним механізмом

хімічний зв'язок - це зв'язок, що виникає між атомами, які відрізняються своєю електронегативністю

завдяки утворенню хімічних зв'язків досягається завершеність зовнішнього електронного шару атома

Запитання 2

У якому напрямку зростає електронегативність хімічних елементів у періодичній системі:

варіанти відповідей

зліва направо і згори вниз

зліва направо і знизу вгору

справа наліво і знизу вгору

справа наліво і згори вниз

Запитання 3

Валентні електрони:

варіанти відповідей

ті, що беруть участь в утворенні хімічних зв'язків

електрони зовнішнього енергетичного рівня

електрони останнього і передостаннього електронного шару

загальна кількість електронів у атомі

Запитання 4

Зазначте пари елементів, що мають однакову кількість неспарених електронів на зовнішньому електронному шарі

варіанти відповідей

Na і Cl   

Na і O 

Al і P

Li і C

Запитання 5

Скільки електронів може міститися на зовнішньому енергетичному рівні:

варіанти відповідей

1-2  

8-10     

1-8

1-18

Запитання 6

Атоми, віддаючи електрони перетворюються:

варіанти відповідей

в катіони 

в аніони

в ізотопи

в радіонукліди

Запитання 7

Формула, що утворена з хімічних знаків та крапок, що позначають електрони зовнішнього енергетичного рівня

варіанти відповідей

хімічна  

емпірична    

структурна

електронна

Запитання 8

Ковалентний зв'язок:

варіанти відповідей

утворений за допомогою спільних електронних пар

який виникає між атомами хімічних елементів, які різко відрізняються своєю електронегативністю

який виникає між атомами елементів, що не дуже відрізняються своєю електронегативністю

зв’язок, утворений за допомогою спільних електронних пар, які рівновіддалені від ядер обох атомів

Запитання 9

У речовинах якого ряду наявний лише ковалентний зв'язок:

варіанти відповідей

Na, H2, HF, NaOH, H2O

H2O, O2, H3PO4, NH4OH, NH3

CuCl2, NaOH, HCl, O3, P2O5

HCl, NaCl, Cl2, H2O, NaOH

Запитання 10

Які частинки перебувають у вузлах кристалічної решітки води:

варіанти відповідей

атоми     

йони

молекули

катіони та аніони

Запитання 11

У якому ряду позитивний ступінь окиснення елемента дорівнює +2:

варіанти відповідей

SiO2, Ca(OH)2, PbO, FeCl2, H2O

CO2, CuO, HNO3, N2O, KOH

ZnO, Cu(OH)2, FeCl2, Pb(NO3)2, CO

H2O, Na2S, BaO, Ca(OH)2, SO2

Запитання 12

Які елементи у сполуках завжди мають позитивний ступінь окиснення:

варіанти відповідей

Гідроген    

метали 

галогени

Гідроген і метали

Запитання 13

Знайдіть правильні твердження:

варіанти відповідей

металічні елементи у сполуках із неметалами завжди мають позитивний ступінь окиснення

неметалічні елементи у сполуках із металами завжди мають негативний ступінь окиснення

ступінь окиснення елементів у простій речовині завжди дорівнює нулю

Гідроген у сполуках завжди має ступінь окиснення +1

Запитання 14

Ряд формул сполук розміщених в порядку зниження ступеня окиснення Нітрогену:

варіанти відповідей

NO, NH3, NO2, N2, N2O5, HNO2

N2O5, NO2, HNO2, NO, N2, NH3

NH3, NO2, NO, N2, HNO2, N2O5

NH3, N2, NO, HNO2, NO2, N2O5

Запитання 15

Вкажіть тип хімічного зв'язку в речовині, формула якої S03:

 

варіанти відповідей

йонний    

неполярний ковалентний

полярний ковалентний

металічний

водневий

Запитання 16

Вкажіть, що спільного в будові атома Неону та йона О2-:

варіанти відповідей

кількість протонів

загальна кількість електронів і    протонів

кількість нейтронів

загальна кількість електронів

кількість електронів і кількість нейтронів

Запитання 17

Вкажіть кількість спільних ковалентних пар у молекулі азоту:

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 18

У бік якого елемента зміщені спільні електронні пари в моле­кулі OF2 і чому:

варіанти відповідей

у бік Флуору, оскільки його електронегативність нижча, ніж в Оксигену;

у бік Флуору, оскільки його електронегативність вища, ніж в Оксигену;

у бік Оксигену, оскільки його електронегативність вища, ніж у Флуору;

у бік Оксигену, оскільки його електронегативність нижча, ніж у Флуору.

Запитання 19

Яка з наведених молекул газів є найбільш стійкою:

       

варіанти відповідей

Н2

F2

N2

02

Запитання 20

На який йон перетворюється атом Брому під час взаємодії з атомом Натрію:

      

варіанти відповідей

Вг+

Вr -

Вг2-

Вг2+

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест