5 жовтня о 18:00Вебінар: Використання дитячого фольклору на уроках іноземної мови

к--р 10 кл

Додано: 20 травня
Предмет: Геометрія, 10 клас
Тест виконано: 78 разів
17 запитань
Запитання 1

Знайдіть довжину відрізка АВ, якщо А(7;0;3), В(5;1;5).


варіанти відповідей

1

5

8

3

9

Запитання 2

Скільки площин можна провести через пряму і точку?


варіанти відповідей

безліч

  

одну


одну або безліч


безліч


Запитання 3

Точка М рівновіддалена від усіх вершин прямокутного трикутника, МО-перпендикуляр до площини цього трикутника. Де розташована точка О ?


варіанти відповідей

 збігається з вершиною прямого кута


 належить одному з катетів


 є серединою гіпотенузи


  є центром вписаного в трикутник кола

Запитання 4

Точка М є серединою відрізка РС. Знайдіть координати точки Р ,якщо М(-1;3;2), С(2;-3;0).


варіанти відповідей

 (0;3:4)

  

 (-3;6;2)

  

 (-4;9;4)


  (0;-3;-4)

Запитання 5

Яка з наведених точок належить площині Оху?


варіанти відповідей


  Р(0;0;9)


  Р(0;0;9)

 

  С(8;0;9)


  В(4;-5;1)

 М(-1;6;0)


Запитання 6

Яка з точок є серединою відрізка АВ , якщо А(6;-7;0), В(4;-1;6)?


варіанти відповідей


 (2;6;-6)

  


  (10;-8;6) (5;-4;3)

  


 (5;-4;-3)

Запитання 7

Знайдіть скалярний добуток āƃ, якщо |ā|=4, |ƃ|=3, ∠(ā;ƃ)=1200.


варіанти відповідей

-3

6

-6

-12

Запитання 8

Точки А(5; 5; 3) і B (11; –3; 3) є вершинами рівностороннього трикутника. Знайдіть периметр цього трикутника.


варіанти відповідей

3

30

15

18

Запитання 9

Дано точки А(5; -12; 7), B (0; у; 3), С(х; 17; -14) і D (15; 0; z ). При яких значеннях х, у і z вектори АВ та СD рівні?


варіанти відповідей

 х = 20, у = 29, z =18       


 у = -2, z = 18       


      х = 20, у = -29, z = -18                   


          х = -20, у = -29, z = -18 

Запитання 10

Знайдіть координати вектора c̅ = 5a̅ - b̅, якщо a̅(-5; -1; 0) ,

b̅(3; -4; 1).


варіанти відповідей

(20; -1; -1)        


        (-28; 1; -1)         


        (-28; -1; -1)        


     (-28; -1; 1)

Запитання 11

Який з векторів колінеарний вектору a̅ (2; -3; -4)?


варіанти відповідей

 (-2; 3; -4)      

 

      (4; -6; -6)      

 

(6; -9; -12)         


(-6; 9; -12)

Запитання 12

Знайдіть ∣3a̅ - 2b̅∣, якщо a̅( 2; 1; 2), b̅ ( 4; 1; 2).


варіанти відповідей

1

9

3

5

Запитання 13

При яких значеннях z вектори a̅(- 10; 2; z ) і  b̅ (4; - 5; - 2) будуть перпендикулярні?


варіанти відповідей

 z = 25    

 

   z = - 25    


  z = 50


 z = - 5

Запитання 14

Дано ABCD – паралелограм, А(-4; 2;5), В(-6; 3; 0), С(12; -8; 1). Знайдіть координати вершини D.варіанти відповідей


  D(-14; -9; 6)       

  


 D(14; 5; 2)    

  

  

  D(14; -9; 6)        D(14; 5; 2)    

 

Запитання 15

З точки А до площини γ проведено перпендикуляри АС та похилі АВ і АD, AB=13 см, АD=20 см, СD=16 см. Знайдіть ВС.


варіанти відповідей


 5 см  12 см  13 см  Не можливо визначити

Запитання 16

Дано трикутник АВС. Площина, паралельна прямій АВ, перетинає сторону АС у точці М, а сторону ВС - у точці К. Яка довжниа відрізка МК, якщо точка М - середина сторони АС і АВ=12см.


варіанти відповідей

 10 см

6 см

  


  4 см  3 см

 

Запитання 17

З точки до площини трикутника, сторони якого дорівнюють 13см, 14см і 15см, проведено перпендикуляр довжиною 16см. Основою цього перпендикуляра є вершина кута, що лежить проти сторони завдовжки 14см. Обчислити відстань від даної точки до цієї сторони


варіанти відповідей

 15 см

 

 20 см

 

 25 см


 30 см

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест