Комплексна контрольна робота Варіант 4

Додано: 27 листопада 2019
Предмет: Правознавство, 11 клас
Тест виконано: 76 разів
36 запитань
Запитання 1

Установіть відповідність між формою державного устрою й конкретною державою.

1. Унітарна (проста)     А. Австро-Угорщина.

2. Федерація.                Б. Німеччина.

3. Конфедерація.         В. Україна.

4. Імперія.                      Г. Швейцарія.

варіанти відповідей

1А2Б3В4Г

1Б2А3Г4В

1В2Б3Г4А

1Г2В3Б4А

Запитання 2

Які основні елементи норми права?

варіанти відповідей

Загальна і особлива.

Гіпотеза, диспозиція і санкція.

Правило та виняток.

Теза, аргумент, висновок.

Запитання 3

Установіть відповідність між поняттями лівого та правого стовпчиків:

1)одна згілок влади; а)президентська;  

2)демократія;                          б)законодавча;                          

3)форма державного устрою; в)політичний режим;   

 4) республіка;    г)федерація.

варіанти відповідей

1А2Б3В4Г

1Б2А3В4Г

1А2В3Б4Г

1Б2В3Г4А

Запитання 4

Назвіть елементи системи права:

варіанти відповідей

а) галузь законодавства;

б) правова норма;

в) правовий звичай;          

г) галузь права;

д)інститут права;

е) кодекс;  

є) підгалузь права;

ж) кримінальні.

Запитання 5

Основний Закон України приймався від імені ___________ і виражав суверенну волю:


варіанти відповідей

а) народу України;

б) населення Української держави.

Запитання 6

Позначте термін, протягом якого особа повинна постійно проживати в Україні, при прийнятті до громадянства України:       

варіанти відповідей

а)3 роки;      

  б)4 роки;       

в)5 років;      

г)6 років.

Запитання 7

За ст.. 48 Конституції України право кожного на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї включає:

варіанти відповідей

а) харчування;    

  б) достойна оплата праці;  

в) соціальне забезпечення;  

 г)житло;    

д) одяг.

Запитання 8

Спосіб прийняття рішень з важливих питань загальнонаціонального значення громадянами України має назву:

варіанти відповідей

а) голосування;             

б) плебісцит;            

в) референдум;

г) вибори.

Запитання 9

Контроль за надходження коштів до Державного бюджету України та їх використанням здійснює від імені Верховної Ради України:

варіанти відповідей

а) Державна податкова адміністрація України;  

б) контрольно-ревізійне управління України;

в) бюджетний комітет Верховної Ради України;                       

г) Міністерство фінансів України;

д) Рахункова палата

Запитання 10

Гарантом прав і свобод людини і громадянина є:


варіанти відповідей

а) Верховний Суд України;           

б) Конституційний Суд України; 

в) Президент України;

г) Кабінет Міністрів України.

Запитання 11

Функції виконавчих комітетів, районних та обласних рад виконують:

варіанти відповідей

а) секретаріати районних та обласних рад;                     

б) прес-служби районних та обласних рад;

в) районні та обласні державні адміністрації.

Запитання 12

До кандидата на посаду судді Конституційного Суду України висуваються такі вимоги:

варіанти відповідей

а) вік - 40 років на день призначення;   

б) проживання в Україні протягом останніх 20 років;

в) стаж роботи за фахом - не менше 20 років;     

  г) проживання в Україні протягом останніх 10 років;

д) володіння державною мовою;

е) вища юридична освіта;

є) стаж роботи за фахом – 15 років

Запитання 13

Визначте, у кого з зазначених осіб немає підстав для втрати громадянства України:

варіанти відповідей

А) чоловік, громадянин України, що рік тому виїхав з України до Пакистану та вступив на службу до поліції цієї держави;

Б) жінка — громадянка України, яка одружилася з громадянином Лівану та за законодавством цієї держави автоматично отримала громадянство чоловіка;

В) чоловік — громадянин України, який добровільно прийняв громадянство Індії, де постійно проживає;

Г) жінка, колишня громадянка Грузії, яка отримала громадянство України, а потім взяла участь у виборах парламенту Грузії.

Запитання 14

Який вид цивільно-правової відповідальності несуть батьки, якщо в неповнолітньої особи недостатньо майні для відшкодування збитків?

варіанти відповідей

А.Часткову.              

Б. Солідарну.           

В.Субсидіарну.       

Г. Дольову.

Запитання 15

Яке поняття характеризується як погоджена дія двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків?

варіанти відповідей

А. Домовленість.          

Б. Угода.              

В.Правочин.                

Г. Договір.

Запитання 16

Яке з перелічених положень є підставою права спільної сумісної власності подружжя?

варіанти відповідей

A. Майно, набуте до шлюбу.                     

Б. Речі для професійних занять (музичні інструменти, оргтехніка, лікарське обладнання), придбані за час шлюбу для одного з подружжя.         

В.Майно, набуте за час шлюбу, але за кошти, які на­лежали їй, йому особисто.       

Г. Премії, нагороди, які вона, він одержали за особисті заслуги.

Запитання 17

Який документ не повинен вимагати роботодавець при укладанні трудового договору?

варіанти відповідей

A. Документ про склад сім'ї.                     

Б. Паспорт.      

В.Трудову книжку.       

Г. Документ про освіту.

Запитання 18

До умов, за яких застосовується матеріальна відповідальність, належать:

варіанти відповідей

А.Протиправна поведінка працівника.                                               

Б. Упущена вигода.                 

В. Причинний зв'язок між протиправним діянням і заподіяними збитками.        

Г. Вина.

Запитання 19

Визначте, хто з вказаних осіб має право бути членом політичної партії в Україні:

варіанти відповідей

громадянин України, 27 років, працює викладачем Національного педагогічного університету;

громадянка України, 17 років, студентка медичного університету;

громадянин Молдови, 39 років, працює в Україні менеджером;

громадянин України, 29 років, майор Збройних Сил України.

Запитання 20

Визначте, в якому з пропонованих випадків громадянин звільняється від військової служби:

варіанти відповідей

 А)громадянин К., 20 років,  який є депутатом сільради;

Б)громадянин Е., 22 роки, брат якого загинув під час служби в армії;

 В) громадянин Н., 23 роки, який після закінчення інституту вчиться в заочній аспірантурі;

 Г)громадянин Ш., 21 рік, є студентом університету.

Запитання 21

Здатність особи своїми діями набувати права та обов’язки - це:

варіанти відповідей

а) правоздатність;    

б)дієздатність;          

в)деліктоздатність;              

г)недієздатність.

Запитання 22

До першої черги спадкоємців належать:

варіанти відповідей

а) дружина (чоловік) померлого;  

б)брати, сестри померлого;

в)діти померлого, у тому числі усиновлені;

г)діти, які народилися після смерті спадкодавця;

д)батьки померлого.

Запитання 23

Розірвання шлюбу в позасудовому порядку можливо за заявою подружжя у випадку:

варіанти відповідей

а) коли немає дітей;

б)коли немає майнових спорів, а діти повнолітні; 

в)другий із подружжя засуджений до позбавлення волі на строк не менше трьох років; 

г)   правильно все вище викладене.

Запитання 24

Розташуйте у логічній послідовності порядок укладення трудового договору:

а) оформлення трудової книжки;             

б)розгляд заяви працівника;          

в)звернення особи до роботодавця з пропозицією укладання трудового договору;

г) видання наказу про зарахування працівника на роботу.

варіанти відповідей

АБВГ

БАВГ

БВГА

БВАГ

Запитання 25

До вас звернувся за консультацією громадянин України, корінний одесит, віком 34 роки, володіє російською та румунською мовами. За освітою — юрист, 14 років працює в прокуратурі.

Визначте, на які з зазначених посад він може бути обраний (призначений):

варіанти відповідей

А) Президента України;

Б) Народного депутата України; 

В) Судді Конституційного Суду України;

Г) Судді загального суду.

Запитання 26

Процес раціонального використання людиною природних ресурсів з метою задоволення потреб і інтересів це

варіанти відповідей

А. Природокористування.

Б. Природоохоронна.  

В. Природопанування. 

Г. Природорозпорядження.

Запитання 27

Засноване на договорі тимчасове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідне для здійснення підприємницької діяльності - це

варіанти відповідей

А. Постійне землекористування. 

Б. Оренда.

В.Концесія.

Г. Земельний сервітут.

Запитання 28

До загальних принципів господарювання належать:

варіанти відповідей

а)  Вільний рух капіталів, товарів та послуг на території України.

б)  Державне управління підприємницькою діяльністю.

в) Забезпечення недобросовісної конкуренції в підприємницькій діяльності.

Запитання 29

Чи підлягають суб'єкти господарювання державній реєстрації?

варіанти відповідей

а) Не підлягають;

б) Підлягають;                  

в) Лише окремі суб'єкти визначені законом.

Запитання 30

Які з названих осіб не можуть бути засновниками суб'єкта підприємницької діяльності зі статусом юридичної особи: 

варіанти відповідей

а) народні депутати;

б) державні підприємства;

в) державні службовці;

г) особи, позбавлені судом права займатися тим видом діяльності, який має бути основним для підприємницької організацій, що засновується;

д) іноземці;

е) казенні підприємства

Запитання 31

Перелік об'єктів страва державної власності, що не підлягають приватизації, затверджується...

варіанти відповідей

а) Верховною Радою України.                  

б)Кабінетом Міністрів України.               

в)Фондом державного майна.

Запитання 32

Виконання Державного бюджету забезпечує:

варіанти відповідей

а)Верховна Рада України;

б)Рахункова палата України;

в)Міністерство фінансів України;

г)Кабінет Міністрів України.

Запитання 33

Які з перелічених заходів державного примусу належать до адміністративного стягнення:

варіанти відповідей

а)попередження

б)догана

в)оплатне вилучення предмета

г)позбавлення батьківських прав

д)сувора догана

е)побавлення спеціального права

є)зауваження

ж)виправні роботи

Запитання 34

Викресліть зайве.

Ознаками злочину є:


варіанти відповідей

а)протиправність;

б)жадність;

в)вина;

г)мотив.

Запитання 35

Визначте, на який максимальний строк позбавлення волі може бути засуджено неповнолітнього за умисний злочин, пов'язаний з позбавленням потерпілого життя:

варіанти відповідей

А)10 років;          

Б)15 років;      

В)20 років;     

Г)можливе довічне позбавлення волі.

Запитання 36

Визначте, яке з зазначених тверджень є помилковим:

варіанти відповідей

А) учасниками цивільних правовідносин є фізичні та юридичні особи;

Б) цивільна правоздатність фізичної особи виникає у момент її народження;

В) зміст правочину не повинен суперечити законодавству України та моральним засадам суспільства;

Г)цивільно-правовий правочин повинен бути обов’язково укладений в письмовій формі

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест