Активний, ємнісний та індуктивний опори в колі змінного струму.

Додано: 25 березня 2023
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 457 разів
19 запитань
Запитання 1

Чи правильним є твердження: "Будь-який елемент електричного кола як постійного, так і змінного струму має активний опір".

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 2

Як називається фізична величина, яка характеризує опір провідника електричному струмові, викликаний дією ЕРС самоіндукції?

варіанти відповідей

індуктивний опір провідника

ємнісний опір

активний опір

Запитання 3

Як називається фізична величина, яка характеризує здатність конденсатора протидіяти змінному струмові?

варіанти відповідей

індуктивний опір провідника

ємнісний опір

активний опір

Запитання 4

Як називається навантаження, в якому вся підведена електрична енергія перетворюється на інший вид енергії?

варіанти відповідей

індуктивним

реактивним

активним

Запитання 5

Коло змінного струму має три опори. Оберіть правильні. 

варіанти відповідей

активний, повний та ємнісний

активний, індуктивний та ємнісний

реактивний, індуктивний та ємнісний

Запитання 6

Чи правильним є твердження: "Реактивні опори спричинюють необоротні перетворення енергії"

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 7

Закінчіть речення: "Конденсатор чинить змінному струму опір, який називають ..." 

варіанти відповідей

індуктивним опором

ємнісним опором

активним опором

Запитання 8

Закінчіть речення: "Опір, який чинить котушка індуктивності змінному струмові, називають ..."

варіанти відповідей

індуктивним опором

реактивним опором

ємнісним опором

Запитання 9

Оберіть математичну формулу для закону Ома для кола з індуктивним опором?

варіанти відповідей
Запитання 10

За якою формулою визначають ємнісний опір?

варіанти відповідей
Запитання 11

За якою формулою визначають індуктивний опір провідника?

варіанти відповідей
Запитання 12

За якою формулою визначають повний опір кола?

варіанти відповідей
Запитання 13

Оберіть формулу для знаходження діючого значення сили струму?

варіанти відповідей
Запитання 14

Оберіть формулу для знаходження діючого значення напруги?

варіанти відповідей
Запитання 15

Оберіть формулу для знаходження кількості теплоти, що витрачається на нагрівання елемента електричного кола, по якому проходить електричний струм?

варіанти відповідей
Запитання 16

За якою формулою обчислюється середнє значення потужності змінного струму?

варіанти відповідей
Запитання 17

За якою формулою обчислюється робота змінного струму?

варіанти відповідей
Запитання 18

За якою формулою обчислюється потужність змінного струму?

варіанти відповідей
Запитання 19

Як називається безрозмірна фізична величина, що характеризує споживача змінного електричного струму з точки зору наявності в навантаженні реактивної складової?

варіанти відповідей

коефіцієнт потужності

коефіцієнт пропорційності

коефіцієнт Больцмана

коефіцієнт індуктивності

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест