Контрольна робота-2

Додано: 12 листопада 2020
Предмет: Економіка, 11 клас
Тест виконано: 3 рази
12 запитань
Запитання 1

Виберіть безперервні виробничі процеси

варіанти відповідей

виготовлення швейних виробів 

виготовлення бетону, виготовлення хлібобулочних виробів 

робота на комп’ютері

усі відповіді вірні

Запитання 2

В ринковій економіці що виробляти вирішує

варіанти відповідей

а) держава

виробники

споживачі

ринок

Запитання 3

Виняткове право на здійснення будь-якого виду діяльності, що надається певній особі, групі осіб або державі – це


варіанти відповідей

демократія

монополія

монархія

диктатура

Запитання 4

Підприємницький талант – це


варіанти відповідей

здатність людини керувати іншими людьми

здатність своєчасно і доброякісно виконувати вказівки інших людей

організаційні та управлінські навички, які впливають на результативність виробництва

здатність людини організувати власну справу


Запитання 5

Інноваційна функція підприємництва – це


варіанти відповідей

поєднання передових методів організації праці та виробництва із сучасною структурою управління і контролю господарської діяльності підприємства і фірм


мобілізація капіталу, трудових, матеріальних, інформаційних та інтелектуальних ресурсів

сприяння матеріалізації нових ідей, здійсненню техніко-економічних розробок, проектів у процесі ринкових перетворень

усі відповіді вірні

Запитання 6

Банкрутство – це


варіанти відповідей

спосіб припинення діяльності підприємства без створення на його основі підприємства-правонаступника

система заходів, спрямована на оздоровлення фінансово-господарського становища підприємства-боржника з метою запобігання ліквідації

визнана судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність та задовольнити визнані судом вимоги кредиторів не інакше, як через застосування процедур ліквідації або санації

усі відповіді вірні


Запитання 7

Реєстрацію підприємницької діяльності здійснюють


варіанти відповідей

виконавчі органи місцевої влади

Верховна рада України

Конституційний суд України

Міністерство фінансів України

Запитання 8

Основним показником підприємницької діяльності є

варіанти відповідей

підприємницький прибуток

обсяг реалізованої продукції, виконаних робіт чи наданих послуг

сума сплаченого ПДВ та податку на прибуток

усі відповіді вірні

Запитання 9

. Виробнича програма підприємства – це


варіанти відповідей

розрахунок максимально можливого обсягу випуску продукції

система завдань з виробництва і доставки споживачам продукції в розгорнутій номенклатурі і асортименті, відповідної якості і в певні терміни

обчислення планового обсягу випуску продукції, що поставляється на зовнішній ринок

встановлення термінів виробництва окремих видів продукціїЗапитання 10

Найпростіша форма договірного об'єднання підприємств (фірм, компаній, організацій) з метою постійної координації господарської діяльності, не має права втручатися у виробничу і комерційну діяльність будь-якого з її учасників членів – це


варіанти відповідей

корпорація

концерн

асоціація

консорціум

Запитання 11

Установчим документом при створенні підприємства є


варіанти відповідей

колективний договір


договір оренди мана

свідоцтво про право власності

статут підприємства


Запитання 12

Прибуток, що залишається у підприємстві після сплати податків, відрахувань і обов'язкових платежів, називається

варіанти відповідей

операційним прибутком

чистим прибутком

валовим прибутком

доходом

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест