12 серпня о 18:00Вебінар: Краще раз побачити: універсальні інтернет-ресурси для унаочнення навчального матеріалу

Контрольна робота у 9 класі ( ІІ семестр)

Контроль засвоєння матеріалу

Додано: 18 травня
Предмет: Українська мова, 9 клас
Тест виконано: 905 разів
26 запитань
Запитання 1

Укажіть правильне визначення:

Складними називаються речення:


варіанти відповідей

ускладнені різними синтаксичними конструкціями;

утворені з двох чи кількох простих речень, об'єднаних у одне ціле за змістом та інтонацією;

з кількома групами другорядних членів речення, залежних від складної граматичної основою

в яких наявні ускладнюючі елементи

Запитання 2

Виберіть правильне твердження:

Складносурядними називаються речення

варіанти відповідей

утворені з кількох простих, рівноправних, незалежних одне від одного речень;

утворені з кількох простих, рівноправних, незалежних одне від одного речень,поєднаних сурядним зв'язком;

утворені з кількох простих, рівноправних, незалежних одне від одного речень, поєднаних сурядним зв'язком , при цьому одне з речень несе в собі основний зміст, інше - додатковий.

утворені з кількох незалежних,поєднаних сполучниками сурядності і підрядності

Запитання 3

Виберіть правильне твердження:


У складносурядному реченні кома не ставиться:


варіанти відповідей

перед сурядним сполучником і ( й );

якщо зміст наступного речення невіддільний від змісту попереднього;

коли для обох простих речень є спільне не тільки повнозначне слово, а й неповнозначне.

якщо ми не робимо паузи при читанні

Запитання 4

Укажіть речення, які не належать до складносурядних:

варіанти відповідей

При згоді й малі справи міцніють, а при незгоді - великі занепадають;


І став улюбленцем донбасівського полку цей бистрий і меткий, і радісний хлопчак.


Не то осені води шуміли, збігаючи в Дунай, не то вітер бився в заломах провалля.


Розкажи, як за горою сонечко сідає і радісно посміхається світу.

Запитання 5

Визначте ряди, у яких правильно наведені сурядні сполучники:

варіанти відповідей

і, та, але, хоч, то, бо, хай, мов, й;

або...або, то...то,хоч...хоч, не тільки...а й, не тільки...але й;

ні...ні, і, та, й, проте, зате,поки, аби.

а, зате,також, не тільки...а й,чи, то,й, ні...ні.

Запитання 6

Укажіть складносурядне речення, в якому правильно поставлено тире між його частинами:


варіанти відповідей

Минулася буря - і сонце засіяло. (М. Рильський);

Морозом скувало степ - а потім враз розгасло. (О. Гончар);

Яке чудове море - і як легко дихається біля нього!

На годину спізнишся - за рік не доженеш.

Запитання 7

Укажіть складносурядні речення, в яких правильно поставлені крапка з комою:

варіанти відповідей

По степові зрідка пробігали вантажні машини; й смугами зривалася пилюка.(О. Копиленко);

Все зраділо стрічаючи день; і день зрадів розцвітаючи, - ясний, теплий, погожий. (Панас Мирний);

Дунув вітер понад ставом; і сліду не стало. (Т. Шевченко)

Мороз прилине, синьо і прозоро розвісить розвісить скрізь інею сивий дим;

і на шибках невидані узоривін намалює генієм своїм.

Запитання 8

Укажіть речення, в яких правильно розставлені розділові знаки:

варіанти відповідей

Де ви працюєте й коли буде ваша відпустка?


Морозом скувало степ - а потім враз розгасло. (О. Гончар);


Чи то галич налетіла чорна; чи то гору турки обступили. (Леся Українка).


Чого світання так ясніє в полі і ген сріблиться пісенька дзвінка?

Запитання 9

У яких рядках наведено лише сполучники підрядності:

варіанти відповідей

коли, бо, тому що, щоб, не тільки...а й ;

як, наче, неначе,немовби, немовбито, ніби;

якщо...то, так...що, тоді...як, не тільки...але й..

тому що, через те що,хоч, де,який

Запитання 10

Визначте речення, які належать до складнопідрядних:

варіанти відповідей

Де степ лежав рудою пустою, там поверхів орлиний змах. (Н. Гнатюк);

 Вітру на морі не було, проте клекотав сильний вітер. (М. Трублаїні)

Прийде осінь - у засіках буде хліб золотий

Людині треба, щоб її робота залишилась після неї жити.

Запитання 11

Визначте речення, в якому немає помилок, допущених у конструкції:


варіанти відповідей

"Слово про похід Ігоря" - це перший художній твір давньої літератури дійшов до нас крізь віки.

Село розкинулось в зеленому вибалку, який збігав аж до річки.

Якщо ти прийдеш вчасно, я хотів би познайомити тебе з мамою. 

Але я теж ні разу там не була, після того як ми відтіля виїхали в дев'яностому році.

Запитання 12

Визначте неправильні твердження:

Двокрапка у безсполучниковому реченні ставиться, коли:

варіанти відповідей

частини речення вказують на часову послідовність подій чи явищ;

друге речення розкриває або доповнює зміст першого;

друге речення вказує на причину того, про що говориться в першому реченні.

друге речення вкаазує на умову того, про що йдеться в першому

Запитання 13

Визначте речення, в яких неправильно поставлено тире:

варіанти відповідей

Якби я була зіркою в небі - я б не знала ні туги, ні жалю. (Леся Українка)

Заграли знов - ще гірш нема ладу! (Л. Глібов)

Дерево міцне корінням - людина трудовим горінням.

Гаснуть у плавнях летючі комети - тихо вмирає на заході ніч.

Запитання 14

Які з розділових знаків не можуть вживатись у складнопідрядному реченні:


варіанти відповідей

кома і тире;


двокрапка;


крапка з комою.


Запитання 15

Укажіть, якого зв'язку немає між частинами складного речення:

Люба, задумано посміхнувшись, пройшла мимо корови, що лежала на мураві; од худоби владно віяло молоком і дозрілою суницею. (М. Стельмах)


варіанти відповідей

сурядного;


безсполучникового;


підрядного.


Запитання 16

Яке з поданих речень має таку характеристику:

Складнопідрядне речення з послідовною підрядністю:

варіанти відповідей

Почали радитися, як їм вибратися з плавнів, куди йти. (М. Коцюбинський)

Сьогодні я такий щасливий, мов вийшов хлопчиком на шлях, де сонце наливає сливи солодким золотом в садах. (В.Сосюра)

Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає. (Т.Шевченко)

Запитання 17

Укажіть, яке з поданих речень побудовано неправильно:


варіанти відповідей

З цією ідеєю він звертається до нації, щоб та схаменулася, стрепенулася.


У поезії "Святиня" автор сумує з приводу того, що "довго, довго на Вкраїні сонечко не сходить..."

На картині А. Монастирський зобразив козака, де він тримає в руках шаблю, що бачила багато походів.

Запитання 18

Укажіть, якого стилю мовлення немає в українській мові:


варіанти відповідей

офіційно-ділового;


наукового;


журналістського.


конфесійного

Запитання 19

Визначте схему, в якій допущено помилки при оформленні прямої мови:


варіанти відповідей

"П, - а. - П."

"П? - А, - п!"

А:"П."

Запитання 20

Визначте ряд словосполучень, у яких немає помилок:


варіанти відповідей

 доказувати теорему, самий кращий, заставити вміти;

сплатити за послуги, порядок денний, ставитись з повагою;

виразити вдячність, спортити приладдя, на заключення підкреслив.

Запитання 21

Текст - це...

варіанти відповідей

група слів, словосполучень та речень;

висловлювання, що складається з кількох речень;

група речень, об'єднаних темою, головною думкою та граматично.

група речень,що розповідають про щось одне

Запитання 22

Головна думка тексту - це...

варіанти відповідей

те, чого текст навчає, що схвалює або засуджує;

висновок, що робить автор;

головна мікротема.

те, про що йдеться в тексті

Запитання 23

Скласти план означає...

варіанти відповідей

поділити текст на абзаци;

зазначити послідовність розташування думки;

визначити в тексті мікротеми, чітко й стило їх сформувати.

визначити тему та ідею тексту

Запитання 24

Речення в тексті пов'язані за допомогою:

варіанти відповідей

займенників, абзаців, іменників, теми;

синонімів, власних назв, мікротем;

займенників, сполучників, синонімів, повторів, спільнокореневих слів.

теми та основної думки

Запитання 25

Укажи речення зі сполучниковим і безсполучниковим зв'язком

варіанти відповідей

Найогидніші очі порожні,найгрізніше мовчить гроза,найнікчемніші дурні вельможні,найпідліша брехлива сльоза.

Тихо в полі, гай темніє, наступає літній вечір.

Багряний вечір догорів,і попіл падає на плечі, переливається намисто понаддніпрянських ліхтарів.

Я пам'ятаю: йшла весна своїм походом смілим, і по саду лилась вона квіток зеленим пилом.

Запитання 26

Укажи вид речення Запахи фарб злегка паморочили голову і хвилювали,як хвилюють пахощі квітів, навіваючи спогади чи пробуджуючи уяву.

варіанти відповідей

складносурядне

складнопідрядне

безсполучникове

складне з різними видами зв'язку

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест