контрольна робота "Координати і вектори у просторі"

Додано: 29 квітня 2020
Предмет: Геометрія, 10 клас
Тест виконано: 152 рази
10 запитань
Запитання 1

Знайдіть скалярний добуток вектоів х̅ = (1; 2; - 3) і у̅ = ( -8; 2; 4).

варіанти відповідей

-16

16

0

2

Запитання 2

Обчисліть кут між векторами m̅ і n̅ , якщо ∣ m̅∣ = 2√2 , ∣n̅∣ = 2, m̅ ⋅ n̅ = -4

варіанти відповідей

450

1200

600

1350

Запитання 3

При якому значенні вектори a̅ (−x; 4; 2) i b̅ (6; 3;−3x) перпендикулярні ?

варіанти відповідей

8

5

1

6

3

Запитання 4

Дано вектори ā (-3; 1; 2) та ƀ (5; -6; 7). Знайдіть координати вектора 3ƃ - 4ā.

варіанти відповідей

(-27; -22; -13)  

(-27; 22; 13)   

(27; -22; 13) 

(27; 22; 13)  

інша відповідь

Запитання 5

Дано точки А (1; -2; 5) і В (-5; 6; -9). Знайдіть координати середини відрізка АВ та його довжину.

варіанти відповідей

(-2; -2; -2), 2√61 


(-2; 2; -2), 2√74

(2; 2; -2), 3√22

(2; 2; 2), 4√53

інша відповідь

Запитання 6

Запишіть координати точки, симетричної точці А (2; -3; 5) відносно площини Оху.

варіанти відповідей

(2; -3; -5)

(-2; -3; 5)

(-2; 3; 5)  

(2; 3; -5)

інша відповідь

Запитання 7

Дано точки А(1; 0; 0), В(0; 0; 1), С(0; 1; 1), D(1; 1; 0). Знайдіть площу чотирикутника ABCD.

варіанти відповідей

1

2

2√2

√3

Запитання 8

Модуль вектора m дорівнює 4√3, а його координати є рівними. Знайдіть координати вектора m.

варіанти відповідей


(4;4;4)

(-4;-4;-4)

(3;3;3)

(-3;-3;-3)

Запитання 9

Дано вектори а(-2;8;-4), b(1;-4;k) . При якому значенні k вектори а і b:

1) колінеарні; 2)перпендикулярні?

варіанти відповідей

1) 2;

2) -8,5.

1) -2;

2) 8,5.

1) -2;

2) -8,5

1) 2;

2) 8,5.

Запитання 10

Для векторів a, b, m, n задані співвідношення:

a=4m-5n, b=2m+n. Знайдіть кут між одиничними векторами m і n, якщо вектори a і b - перпендикулярні.

варіанти відповідей

300

450

600

900

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест