Координати і вектори у просторі

Додано: 16 квітня
Предмет: Геометрія, 10 клас
Тест виконано: 2 рази
20 запитань
Запитання 1

Якщо А(3;-5;2), В(-2;5;-3), то середина відрізка АВ має координати

варіанти відповідей

(-0,5;0;-0,5)

(0,5;0;-0,5)

(-0,5;0;0,5)

(0,5;-0,5;0)

Запитання 2

Знайдіть координати вектора А̅В, якщо А(3;-4;1), В(2;-1;0)

варіанти відповідей

(-1;3;-1)

(1;3;-1)

(-1;3;1)

(-1;-3;-1)

Запитання 3

Знайти довжину відрізка АВ(0;3;4)

варіанти відповідей

7

25

0

5

Запитання 4

Точка А(-2;3;-1) і точка В симетричні відносно початку координат. Укажіть координати точки В.

варіанти відповідей

(-2;-3;-1)

(-1;-3;-2)

(2;3;1)

(2;-3;1)

Запитання 5

Точка А(-1;-2;3) симетрична точці А1(-1;2;-3) відносно...

варіанти відповідей

Осі Ох

Осі Оу

Осі Оz

початку координат

Запитання 6

Де лежить точка А (-2;0;0)?

варіанти відповідей

На осі z

На осі y

На осі х

В площині yz

В площині ху

Запитання 7

Яка з точок належить координатній площині xz?

варіанти відповідей

А (5; 0; −12)

С (0; 17; −20)

Е (−5; 7; 0)

F (0; −9; 0)

Запитання 8

На якій відстані від площини xz лежить точка М ( 5, - 9, 13 )

варіанти відповідей

9

- 9

5

13

Запитання 9

Знайдіть координати середини відрізка AB , якщо A( -2; 4; 2 ) , B( 2; - 4; 2 )

варіанти відповідей

( 0; 0; 2 )

( 2; 0; 2 )

( 0; - 2; 2 )

( 0 ; 0;-2)

Запитання 10

Знайдіть координати точки, яка належить осі Oz і рівновіддалена від точок

N ( 2; -3; 1 ) і K ( - 4; 2; 0 )


варіанти відповідей

( 3; 0; 0 )

( 0; - 3; 0)

( 0; 0; 3 )

( 0; 0; - 3 )

Запитання 11

Знайдіть координати вершини A паралелограма ABCD, якщо B(2; - 1; 1),

C(1; 2; 5), D( -4; 5; 7)

варіанти відповідей

(3; - 2; 3)

( -3; - 2; 3)

(3; - 2; - 3)

( -3; 2; 3)

Запитання 12

Знайти координати точки А

варіанти відповідей

(1;2;2)

(3;3;2)

(3;3:0)

(2;3;3)

(3;2;3)

Запитання 13

Знайти відстань від точки А(1;3;-2) до осі ОХ.

варіанти відповідей

√1̅0

√1̅3

√5

5

інша відповідь

Запитання 14

Дан трикутник АВС з вершинами: А(3;0;5), В(4;3;-5), С(-4;1;3). Знайти довжину медіани, проведеної з точки А.

варіанти відповідей

4

5

6

7

8

Запитання 15

Знайдіть кут між векторами с̅ і , якщо с̅ (2; 1; 1) а d̅(1; 2; −1).

варіанти відповідей

450

1200

300

600

Запитання 16

При якому значенні m вектори  ̅а (m; 1; 2) і  ̅в (2; −m; 2) будуть перпендикулярними?


варіанти відповідей

0; 2

−4

0

4

Запитання 17

Знайдіть координати вектора 2m̅ − n̅, якщо m̅(−1; 1;4) і n̅(1; −2; 5).

варіанти відповідей

(−2; 2; 8)

(−1; 0; 13)

(−3; 4; 3)

(3; −4; −3)

Запитання 18

Знайдіть модуль вектора а̅ (4; 2; -4)

варіанти відповідей

4

5

6

Запитання 19

Кут між вектораи а̅ і в̅ дорівнює 600, ∣а̅∣=4, ∣в̅∣=3. Знайдіть (а̅-в̅)⋅в̅

варіанти відповідей

-6

6

12

-3

Запитання 20

Знайдіть суму векторів А̅В+В̅С+С̅Д

варіанти відповідей

А̅С

А̅Д

В̅Д

Д̅С

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест