Контрольна робота "Координати і вектори в просторі"

Додано: 21 квітня 2020
Предмет: Геометрія, 10 клас
Тест виконано: 1 раз
12 запитань
Запитання 1

А( -2,3,0) В( 0,5,-7) Знайти координати М, середини відрізка, та довжину відрізка АВ

варіанти відповідей

М(-1; 4; 3,5); АВ =8

М(-1; 4; -3,5); АВ =√57

М( -1; - 1; 3,5); АВ =7

Запитання 2

Вкажіть точку, що належить осі аплікат

варіанти відповідей

(4; 1,3 ; 0)

 (0; 0; −8)

(0; 1; 0)

(3; 0; 0)

Запитання 3

Яка з даних точок належить площині хz?

варіанти відповідей

 (−5; 1; 0)

(0; 0; 7)

(0; 2; 5)

(−1; 0; 3)

Запитання 4

знайти довжину вектора АВ, якщо А(-1;1;-1), В(-1;1;1)

варіанти відповідей

√2

2

2√2

3

Запитання 5

знайти модуль вектора 2а+3в, якщо а(1;2; 4), в(1;0; - 3)

варіанти відповідей

√42

3

√17

1

Запитання 6

Знайдіть різницю векторів a-b, якщо a(-3;1;1), b( -1;-4; -4)

варіанти відповідей

(-4; 5; 5)

(-4;-7;-3)

(-2; 5; 5)

(-2; -3; -3)

Запитання 7

При якому значенні n вектори а(4;2n-1;-1) і b(4;9-3n;-1) рівні?

варіанти відповідей

n=2

n=10

n=-10

n=-2

Запитання 8

Дано: А(5; −1; 2), вектор ̅а(6;1; −1). ̅АВ=̅а. Знайти: координати точки В.

варіанти відповідей

(−11; −1; 1)

(11; 0; 1)

(4; −3; 2)

(−4; 2; 2)

Запитання 9

Ортогональною проекцією відрізка з кінцями в точках A(-1;0;5) і B(-1;0;8) на координатну площину xy є

варіанти відповідей

відрізок

пряма

точка

промінь

Запитання 10

Знайти абсолютну величину вектора ̅в, зображеного на рисунку.

варіанти відповідей

3

√3

2√10

2

√7

Запитання 11

На рисунку зображено прямокутний паралелепіпед ABCDA1B1C1D1,

AB = 2, BC = 3, BB1 = 5.

Координати якої точки вказано неправильно?

варіанти відповідей

A(2; 0; 0)

C(0; 3; 2)

B1(0; 0; 5)

D(2; 3; 0)

Запитання 12

При яких значеннях m і n вектори a̅(m;2;3)  і b̅(−12;6;n) колінеарні?


варіанти відповідей

m = -4, n=9

m = -4, n=1

m = 3, n=9

m = -36, n=9

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест