Контрольна робота "Об'єми та площі поверхонь геометричних тіл"

Додано: 4 травня 2020
Предмет: Геометрія, 11 клас
Тест виконано: 1 раз
11 запитань
Запитання 1

Площа основи циліндра дорівнює 36 π см2,а його твірна - 4 см.Знайдіть площу бічної поверхні цього циліндра.

варіанти відповідей

144π

108π

48π

72π

Запитання 2

В основі піраміди лежить рівнобедрений трикутник з основою а і кутом α при вершині. Грані піраміди, що проходять через бічні сторони трикутника, перпендикулярні до площини основи піраміди, а третя нахилена до неї під кутом β. Знайдіть об'єм піраміди. Обчисліть при а=12 см, α =600,β= 450.

варіанти відповідей

326

216

242

186

Запитання 3

Знайти об'єм прямокутного паралелепіпеда з вимірами 3 см, 8 см, 7 см.

варіанти відповідей

18 см2

168 см2

56 см2

84 см2

Запитання 4

Знайти об'єм піраміди, якщо її основою є прямокутний трикутникк із катетами 5 см і 12 см, а висота дорівнює 4 см.

варіанти відповідей

40 см3

240 см3

120 см3

21 см3

Запитання 5

V=Sосн H - формула для обчислення об'ємів

варіанти відповідей

 піраміди


призми


  квадрата

ромб

Запитання 6

Розгортка якого многогранника зображена на малюнку?

варіанти відповідей
Запитання 7

В основі піраміди правильний трикутник , сторона якого 2 см. Висота - 3 см.

Знайдіть об'єм

варіанти відповідей

½√3

 ⅓√3


√3

3√3

Запитання 8

Основою прямої призми є прямокутний трикутник з катетами 6 см і 8 см. Знайдіть об’єм призми, якщо її висота дорівнює 12 см.

варіанти відповідей

400 см2

148 см2

288 см2

256 см2

144 см2

Запитання 9

На відстані 6 см від центра сфери проведено переріз, що перетинає сферу по колу, довжина якого дорівнює 16π см. Знайти площу сфери.

варіанти відповідей

400π см2

100π см2

256π см2

36π см2

64π см2

Запитання 10

Радіус основи конуса дорівнює 3 м, твірна – 5 м. Знайти об’єм конуса.

варіанти відповідей

36π см3

54π см3

16π см3

12π см3

15π см3

Запитання 11

В основі прямої призми лежить ромб із стороною 6 см і гострим кутом 60⁰ . Більша діагональ призми нахилена до площини основи під кутом 45⁰. Знайдіть об’єм призми.

варіанти відповідей

54 см3

162 см3

81 см3

18√3 см3

54√3 см3

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест