Контрольна робота з геометрії для 10 класу на тему:"Повторення".

Додано: 21 травня 2020
Предмет: Геометрія, 10 клас
Тест виконано: 154 рази
12 запитань
Запитання 1

Скільки площин можна провести через пряму і точку, яка їй не належить ?

варіанти відповідей

 Одну.

  Безліч.

 Одну або дві.

 

Одну або безліч.

Запитання 2

Діагоналі квадрата паралельні площині β. Як розташовані площина β і площина квадрата?

варіанти відповідей

 Визначити неможливо.

 Паралельні.


  Перетинаються, але не перпендикулярні.

  

Перпендикулярні.

Запитання 3

Якщо площини α і β перпендикулярні, і до площини α проведена перпендикулярна пряма, що має спільну точку з площиною β, то як розташована ця пряма по відношенню до площини β?    

варіанти відповідей

 Паралельна до β

  

 Лежить в β

 

 Перпендикулярна до β

  

Інша відповідь

Запитання 4

До площини α проведено похилу КМ і перпендикуляр КС. Знайти довжину проекції СМ, якщо КМ = 5 см, КС = 3 см ,

варіанти відповідей

5 см

8 см

4 см

2 см

Запитання 5

Із точки К до площини проведено перпендикуляр і похилу, кут між якими 60°. Знайдіть довжину похилої, якщо довжина перпендикуляра 20 см.

варіанти відповідей

20√2 см

40 см

10√2 см

10√3 см

Запитання 6

Точка М є серединою відрізка РС. Знайдіть координати точки Р, якщо М(-1;3;2), С(2;-3;0).

варіанти відповідей


Р(-2;3;4)

 

 Р(-4;9;4)

  

Р(-3;6;0)

 

 Р(0;-3;-4)

Запитання 7

АВСДА1В1С1Д1- куб, ребро якого дорівнює одиниці. Відомо, що добуток векторів АА1∙а=0. Які із наведених векторів можуть дорівнювати вектору а ?

варіанти відповідей

вектор ВД

 

  вектор ВС

  

вектор В1В

 

 вектор СС1

Запитання 8

Дано вектор а̅ (-3; 0; 4) . Знайдіть модуль вектора с̅ , якщо с̅= -2а̅

варіанти відповідей

 √14


8

10

√3

Запитання 9

Яка з точок А (7;9;0), В (0;-8;6), С (-4;0;5), D (0;2;0) належить координатній площині xz?

варіанти відповідей

  жодна з даних точок

точка А

точка С

точка D

точка В

Запитання 10

Вершини трикутника розміщені в точках А(1;0;1), В(-1;3;0), С(3;4;3). Знайти довжину медіани ВК.

варіанти відповідей

 √14

14

3

√11

Запитання 11

При якому значені n вектора a̅(4;-12; 24) і b̅(1; n;6) колінеарні?

варіанти відповідей

-2

-3

3

12

Запитання 12

Чотирикутник АВСD заданий своїми вершинами А(1;2), В(3; 5), С(6; 3), D(х; -3). При якому значенні х діагоналі чотирикутника будуть перпендикулярні?

варіанти відповідей

 4,6

  


  5


  23

  

4,7

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест