Підсумкова контрольна робота з геометрії 10 клас

Додано: 21 травня 2020
Предмет: Геометрія, 10 клас
Тест виконано: 407 разів
16 запитань
Запитання 1

Скільки площин можна провести через пряму і точку, яка їй не належить?

варіанти відповідей

  Одну або безліч

Безліч

Одну

Одну або дві

Запитання 2

Діагоналі квадрата паралельні площині β. Як розташовані площина β і площина квадрата?

варіанти відповідей

Перетинаються, але не перпендикулярні

 Перпендикулярні

Паралельні

Визначити неможливо

Мимобіжні

Запитання 3

Якщо площини α і β перпендикулярні, і до площини α проведена перпендикулярна пряма, що має спільну точку з площиною β, то як розташована ця пряма по відношенню до площини β?    

варіанти відповідей

Паралельна до β

Перпендикулярна до β

Лежить в β

Мимобіжна до β

Запитання 4

До площини α проведено похилу КМ і перпендикуляр КС. Знайти довжину проекції СМ, якщо КМ = 10 см, КС = 8 см

варіанти відповідей

 2 см

6 см

 8 см

 5 см

Запитання 5

Із точки К до площини проведено перпендикуляр і похилу, кут між якими 60°. Знайдіть довжину похилої, якщо довжина перпендикуляра 20 см.

варіанти відповідей

10√3 см

10√2 см

40 см

20√2 см

Запитання 6

Точка М є серединою відрізка РС. Знайдіть координати точки Р, якщо М(-1;3;2), С(2;-3;0).

варіанти відповідей

Р(-2;3;4)

 Р(-4;9;4)

Р(-3;6;0)

Р(0;-3;-4)

Запитання 7

Дано вектор а̅ (-3; 0; 4) .  Знайдіть модуль вектора с̅ , якщо с̅= - 2а̅

варіанти відповідей

√14

8

10

√3

Запитання 8

Яка з точок А (7;9;0), В (0;-8;6), С (-4;0;5), D (0;2;0) належить координатній площині xy?

варіанти відповідей

точка А

точка В

точка С

 точка D


Запитання 9

Вершини трикутника розміщені в точках А(1;0;1), В(-1;3;0), С(3;4;3). Знайти довжину медіани ВК

  

варіанти відповідей

√11

3

14

 √14

Запитання 10

При якому значені n вектора a̅(4; -12; 24) і b̅(1; n; 6) колінеарні?

варіанти відповідей

- 2

- 3

3

12

Запитання 11

Чотирикутник АВСD заданий своїми вершинами А(1;2), В(3; 5), С(6; 3), D(х; -3). При якому значенні х діагоналі чотирикутника будуть перпендикулярні?

варіанти відповідей

4,6

5

23

4,7

Запитання 12

Яка з геометричних фігур не може бути паралельною проекцією паралелограма?

варіанти відповідей

відрізок

трапеція

 прямокутник

 ромб

Запитання 13

Яка з точок належить осі аплікат?

варіанти відповідей

 А(5;0;0)

Т(0;0;-1)

М(8;0;1)

С(0;-7;0)

Запитання 14

Знайдіть відстань між точками М(2; -3; 6) і К(1; -1; 4)

варіанти відповідей

3

4

√20

√8

Запитання 15

З деякої точки простору проведено до площини дві похилі. Одна із них дорівнює 16 см і утворює з площиною кут 30°. Знайдіть довжину іншої похилої, якщо її проекція на площину дорівнює 6 см.

варіанти відповідей

10√3 см

12√3 см

12 см

10 см

Запитання 16

Площина α перетинає сторону АВ  ⊿АВС у точці М, а сторону АС − у точці Р і паралельна стороні ВСЗнайдіть довжину сторони ВС, якщо АМ = 6 см, ВМ = 9 см, МР = 4 см.

варіанти відповідей

8 см

15 см

2 см

10 см

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест