Підсумкова контрольна робота. Геометрія. 10 клас

Додано: 21 травня 2020
Предмет: Геометрія, 10 клас
Тест виконано: 22 рази
10 запитань
Запитання 1

Діагоналі квадрата паралельні площині α. Як розміщені площина α і площина квадрата?

варіанти відповідей

Перпендикулярні.

Визначити неможливо.

Паралельні.

Перетинаються але не перпендикулярні.

Запитання 2

Якщо площини α і β перпендикулярні, і до площини α проведена перпендикулярна пряма, що має спільну точку з площиною β, то як розташована ця пряма по відношенню до площини β?    

варіанти відповідей

Лежить в β

Паралельна

Інша відповідь

Перпендикулярна

Запитання 3

До площини α проведено похилу АС і перпендикуляр АВ. Знайти довжину проекції ВС, якщо АС = 5см, АВ = 4 см ,

варіанти відповідей

3 см

16 см

9 см

1 см

Запитання 4

Дано вектор а̅ (-3; 0; 4) . Знайдіть модуль вектора с̅ , якщо с̅= -2а̅

варіанти відповідей

√7

√14

10

8

Запитання 5

При якому значенні х вектори a̅ (1;х;2) і b̅ (-2;1;х) перпендикулярні?

варіанти відповідей

-2/3

-3/2

2/3

3/2

1/3

Запитання 6

Яка з точок А (7;9;0), В (0;-8;6), С (-4;0;5), D (0;2;0) належить координатній площині xz?

варіанти відповідей

точка А

точка В

точка С

точка D

жодна з даних точок

Запитання 7

Дано трикутник АВС. Площина, паралельна прямій АВ, перетинає сторону АС у точці М, а сторону ВС - у точці К. Яка довжниа відрізка МК, якщо точка М - середина сторони АС і АВ=12см.

варіанти відповідей

10 см

3 см

6 см

12 см

4 см

Запитання 8

При якому значені n вектора a̅(4;-12; 24) і b̅(1; n;6) колінеарні

варіанти відповідей

-4

3

4

-3

Запитання 9

10. 

ABCDA1B1C1D− куб, Установіть відповідність між твердженням (1 − 4) і прямою (А − Д), для якої є правильним це твердження.

1. Паралельна прямій АВ1. A. DC.

2. Мимобіжна з прямою АВ1. Б. В1С.

3. Перпендикулярна до прямої АВ1. В. DC1.

4. Утворює з прямою АВ1 кут 600 Г. А1В1.

Д. А1В.

варіанти відповідей

1. − Б;  2. − Д;  3. − А;  4. − В. 

1. − В; 2. − А; 3. − Д; 4. − Б.

1. − Д; 2. − А; 3. −Г ; 4. − Б.

1. − В; 2. − Г; 3. − Д; 4. − Б.

1. − А; 2. − В; 3. − Д; 4. − Б.

Запитання 10

Чи існує паралельне перенесення, при якому точка А (1; 3; 2) пере­ходить у точку В (0; 2; 4), а точка D (2; 2; 2) переходить у точ­ку C (1; 1; 4)? У разі існування, вкажіть правильну відповідь.

варіанти відповідей

х'=х-1, y'=y-1, z'=z+2

х'=х-1, y'=y-1, z'=z-2

х'=х+1, y'=y+1, z'=z+2

Не існує

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест