Тест №8. Геометрія 11. Об’єми та площі поверхонь геометричних тіл.

Додано: 18 травня 2020
Предмет: Геометрія, 11 клас
18 запитань
Запитання 1

Твірна конуса дорівнює 8 см і утворює з висотою кут 300. Знайдіть висоту конуса.

варіанти відповідей

6 см

4√2 см

4 см

4√3 см

Запитання 2

Діаметр кулі дорівнює 8 см. Знайдіть площу її повної поверхні.

варіанти відповідей

256π/3 см2

64π см2

256π см2

16π см2

Запитання 3

Прямокутний трикутник з гіпотенузою 13 см і катетом 12 см обертається навколо цього катета. Знайдіть площу повної поверхні утвореного тіла обертання.

варіанти відповідей

125π см2

85π см2

300π см2

90π см2

Запитання 4

У циліндрі паралельно осі проведено переріз, що перетинає основу по хорді, яку видно із центра основи під прямим кутом. Площа перерізу, що утворився, дорівнює 8√3 см2, а кут нахилу діагоналі перерізу до площини основи дорівнює 600. Знайдіть об'єм циліндра.

варіанти відповідей

8√6π см3

4√6π см3

8√3π см3

32√6π см3

Запитання 5

Об'єм конуса дорівнює 96 π см2, а радіус основи - 6 см. Знайдіть висоту конуса і площу його бічної поверхні

варіанти відповідей

64 π см2

96 π см2

60 π см2

8см

6см

10см

Запитання 6

На відстані 12 см від центра кулі проведено площину. Площа утвореного перерізу дорівнює 64π см2.Знайти радіус та площу поверхні кулі

варіанти відповідей

√80 см, 320π см2

√208 см, 832 π см2

20см; 800 π см2

8 см, 256π см2

Запитання 7

Осьовим перерізом конуса є...

варіанти відповідей

рівнобедрений трикутник

прямокутник

круг

прямокутний трикутник

Запитання 8

Циліндр - це тіло, утворене в результаті обертання навколо сторони, як осі...

варіанти відповідей

прямокутного трикутника

півкола

ромба

прямокутника

Запитання 9

Сфера це...

варіанти відповідей

тіло яке складається з усіх точок простору

коло з точками

межа кулі

два круга сполучені перпендикулярами

Запитання 10

Перерізом циліндра площиною, паралельною до осі циліндра є...

варіанти відповідей

трикутник

круг

прямокутник

квадрат

Запитання 11

Висота конуса дорівнює 6 см, а твірна - 10 см.

Знайдіть площу бічної поверхні конуса.

варіанти відповідей

80π см2

40π см2

20π см2

10π см2

Запитання 12

Об'єм циліндра дорівнює 96 cм3. Знайдіть об'єм конуса (у см3), радіус основи якого дорівнює радіусу основи циліндра, а висота вдвічі менша за висоту циліндра.

варіанти відповідей

6

8

16

24

36

Запитання 13

Чому дорівнює радіус сфери, площа поверхні якої становить 100π см2?

варіанти відповідей

100 см

50 см

5 см

20 см

Запитання 14

Знайдіть об’єм кулі, діаметр якої дорівнює 6 см.

варіанти відповідей

216π см3

108π см3

36π см3

288π см3

Запитання 15

Чому дорівнює радіус кулі, обєм якої становить 36π см2.

варіанти відповідей

6 см

3 см

9 см

4 см

Запитання 16

Висота конуса 12 см, а його об'єм 100π см2. Визначити площу бічної поверхні конуса.

варіанти відповідей

130π см2

156π см2

65π см2

60π см2

Запитання 17

Знайдіть об'єм конуса, осьовим перерізом якого є рівносторонній трикутник зі стороною 4√3 см.

варіанти відповідей

72π см³

24π см³

12π см³

24 см³

Запитання 18

У скільки разів збільшиться об′єм кулі, якщо її радіус збільшити у 3 рази?

варіанти відповідей

у 3 рази

у 9 разів

у 27 разів

у 30 разів

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест