Координати і вектори у просторі

Додано: 4 травня 2020
Предмет: Геометрія, 10 клас
Тест виконано: 52 рази
11 запитань
Запитання 1

Знайдіть координати середини відрізка QP, якщо Q(-3;4;-7), P(-5;0;-3).

варіанти відповідей

(-4;2;-5)

(2;-4;2)

(2;-2;4)

(2;-2;2)

Запитання 2

Знайти відстань між точками А( 1;-3;2) і В(1;0;-2)

варіанти відповідей

2

5

4

3

Запитання 3

У трикутнику з вершинами в точках А(1;0;1), В(-1;3;0) і С(3;4;-5) знайти довжину медіани, проведеної з вершини В.

варіанти відповідей

√11

√12

√13

√14

√15

Запитання 4

У трикутнику з вершинами в точках А(1;0;1), В(-1;3;0) і С(3;4;-5) знайти косинус внутрішнього кута при вершині А.

варіанти відповідей

0

1/4

1/3

1/2

1

Запитання 5

Запишіть координати точки, симетричні точці D(4;0;-1) відносно площини уz.

варіанти відповідей

(4;0;1)  

(-4;0;1)

(4;0;-1)

(-4;0;-1)

Запитання 6

Дано вектори а̅(-2;8;-4), b̅(1;-4;k) . При якому значенні k вектори а̅ і b̅:

1) колінеарні; 2)перпендикулярні?

варіанти відповідей

 1) 2;

2) -8,5.

1) -2;

2) -8,5.

 1) -2;

2) 8,5.

 1) 2;

2) 8,5.

Запитання 7

Дано точки А(2;3;1), В(3;4;2), координати вектора АВ дорівнюють:

варіанти відповідей

 (-1;-1;-1);

(-5;-7;-3);

(1;1;1);

(5;7;3);

Запитання 8

Які точки належать координатній площині xy

варіанти відповідей

B(2;5;3) 

А(0;7;-1)

К(1;3;0)

С(1;0;0)

L(-2;3;0)

M(1;0;5)

Запитання 9

При якому значенні n вектори ̅а( 4;2n-1; -1) і ̅в (4;9-3n;-1) рівні?

варіанти відповідей

2  

 -2

 4

-4

Запитання 10

Знайдіть скалярний добуток векторів а̅(4;-2;1) та b̅(2;0;-3)

варіанти відповідей

0

3

7

5

Запитання 11

Знайдіть координати вектора с̅ =½ а̅ - 3̅b , якщо а̅(6;-2;4) і b̅(3;0;-1)

варіанти відповідей

с̅ (-6;-1;5) 

с̅̅ (6;1;-5)

с̅ (12;-1;-1)

с̅ (9;-2;3)

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест