Координати і вектори у просторі (повторення)

Додано: 14 травня 2020
Предмет: Геометрія, 10 клас
Тест виконано: 232 рази
12 запитань
Запитання 1

Знайдіть довжину відрізка АВ, якщо А(4;-1;2) і В(5;1;0).

варіанти відповідей

3

9

5

1

Запитання 2

Знайдіть скалярний добуток векторів а(4;-1;2) і с(1;0;-3).

варіанти відповідей

2

0

-2

10

Запитання 3

Точка К - середина відрізка АВ. Знайдіть координати точки А, якщо К(-1;2;-3), В(2;-1;4)

варіанти відповідей

А(4;-5;10)

А(0,5;0,5;0,5)

А(5;-4;11)

А(-4;5;-10)

Запитання 4

Задано вектори m(4;-6;-10) і n(2;0;-1). Знайдіть координати вектора 0,5m - n.

варіанти відповідей

(0;-3;4)

(0;-3;-6)

(0;-3;-4)

(4;-3;-4)

Запитання 5

Знайдіть координати точки С, яка є серединою відрізка з кінцями в точках А(8;-6;0) і В(-2;10;-6).

варіанти відповідей

С(3;2;-3)

С(5;-8;3)

С(6;4;-6)

С(4;-3;0)

Запитання 6

Знайдіть координати вектора АВ, якщо А(3,-5;0), В(-2;7;1).

варіанти відповідей

(1;-12;-1)

(-5;2;1)

(1;2;1)

(-5;-12;-1)

(-5;12;1)

Запитання 7

Знайдіть кут між векторами a̅(4;−10;1) і b̅(11;−8;−7).

варіанти відповідей

90°

45°

30°

120°

Запитання 8

За якого значення n вектори a̅(n; −2; 1) і b̅(n;−n;1) будуть перпендикулярні?

варіанти відповідей

n = −1

n = 2

n = 1

n = 4

Запитання 9

Виберіть пару колінеарних векторів.

варіанти відповідей

(0;2;6) і (0;-4;12)

(1;2;-4) і (2;4;8)

(1;-2;0) і r(2;4;0)

(2;-1;3) і (4;-2;6)

Запитання 10

Яка з точок симетрична точці А(3; -4; 2) відносно площини yz?

варіанти відповідей

(-3;-4;2)  


(-3;-4;-2)

(3;-4;-2)

(3;4;2)

(-3;4;2)

Запитання 11

На якій відстані від початку координат знаходиться точка А(-1;1;1)?

варіанти відповідей

1

2

3

√2

√3

Запитання 12

Середина відрізка АВ з кінцями в точках А(-8;-4;11) і В(19;4;-2) належить...

варіанти відповідей

...осі x

...осі y

...осі z

...площині xy

...площині xz

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест