Координати і вектори в просторі. КР

Додано: 4 травня 2020
Предмет: Геометрія, 10 клас
Тест виконано: 4 рази
15 запитань
Запитання 1

Точка К - середина АВ. Знайдіть координати точки А, якщо В(-1;2;3), К(1;-2;4)

варіанти відповідей

(-3;6;-3) 

(0;0;-0,5)  

(3;-6;3)

(0;0;0,5)

Запитання 2

Запишіть координати точки, симетричні точці D(4;0;-1) відносно площини уz.

варіанти відповідей

(4;0;1)  

(-4;0;1)

(4;0;-1)

(-4;0;-1)

Запитання 3

На осі ординат знайдіть точку, рівновіддалену від точок А(3;0;2) і В(-1;2;4)

варіанти відповідей

(0;2;0) 

(0;4;0)

 (0;-4;0)

(0;-2;0)

Запитання 4

Дано вектори а̅(-2;8;-4), b̅(1;-4;k) . При якому значенні k вектори а̅ і b̅:

1) колінеарні; 2)перпендикулярні?

варіанти відповідей

 1) 2;

2) -8,5.

1) -2;

2) -8,5.

 1) -2;

2) 8,5.

 1) 2;

2) 8,5.

Запитання 5

Дано точки А(2;3;1), В(3;4;2), координати вектора АВ дорівнюють:

варіанти відповідей

 (-1;-1;-1);

(-5;-7;-3);

(1;1;1);

(5;7;3);

Запитання 6

Точки A (1; 3; –1), B (2; 1; 2), C (1; –2; 1) є вершинами паралелограма ABCD. Знайдіть координати вершини D.

варіанти відповідей

D (0; 0; –2) 

 D (1; 1; –2)

D (–2; 0; 0)

 D (0; –2; 0)

Запитання 7

При якому значенні n вектори ̅a(3;1;5) і ̅b(-6;-2;n) колінеарні?

варіанти відповідей

 n = 5  

n = –10

n = 0

n = –5

Запитання 8

Які точки належать координатній площині xy

варіанти відповідей

B(2;5;3) 

А(0;7;-1)

К(1;3;0)

С(1;0;0)

L(-2;3;0)

M(1;0;5)

Запитання 9

Якій осі координат належить точка А(-2;0;0)

варіанти відповідей

x

y

z

w

Запитання 10

При якому значенні n вектори ̅а( 4;2n-1; -1) і ̅в (4;9-3n;-1) рівні?

варіанти відповідей

2  

 -2

 4

-4

Запитання 11

При якому значенні вектори a̅ (−x; 4; 2) i b̅ (6; 3;−3x) перпендикулярні ?

варіанти відповідей

1

6

3

5

Запитання 12

Знайдіть довжину відрізка з кінцями у точках А(-3;4;1) і В(-1;13;7)

варіанти відповідей

13 

 10

 11

12

Запитання 13

Знайдіть скалярний добуток векторів а̅(4;-2;1) та b̅(2;0;-3)

варіанти відповідей

0

3

7

5

Запитання 14

Знайдіть координати вектора с̅ =½ а̅ - 3̅b , якщо а̅(6;-2;4) і b̅(3;0;-1)

варіанти відповідей

с̅ (-6;-1;5) 

с̅̅ (6;1;-5)

с̅ (12;-1;-1)

с̅ (9;-2;3)

Запитання 15

Знайдіть кут між векторами p̅(5;0;0) і n̅(2;0;-2)

варіанти відповідей

135°  

60°

30°

45°

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест