Вектори в просторі

Додано: 4 травня 2020
Предмет: Геометрія, 10 клас
Копія з тесту: Вектори в просторі
Тест виконано: 21 раз
9 запитань
Запитання 1

Дано точки А(2;3;1), В(3;4;2), координати вектора АВ дорівнюють:

варіанти відповідей

   (-1;-1;-1);


    (-5;-7;-3);


    (1;1;1);


     (5;7;3);


Запитання 2

У рівних векторів:

варіанти відповідей

    відповідні координати рівні;

    відповідні координати пропорційні;

    відповідні координати мають протилежні знаки;

сума координат дорівнює нулю;

Запитання 3

Точки A (1; 3; –1), B (2; 1; 2), C (1; –2; 1) є вершинами паралелограма ABCD. Знайдіть координати вершини D.

варіанти відповідей

 D (0; 0; –2)


 D (1; 1; –2)

 D (–2; 0; 0)


D (0; –2; 0)

Запитання 4

При якому значенні n вектори  ̅a(3;1;5) і  ̅b(-6;-2;n)  колінеарні?

варіанти відповідей

n = 5

n = –10

 n = 0


n = –5


Запитання 5

Дано вектори ̅a(4;-3;0) ̅ b(-6;0;8). Знайдіть  ∣̅a+̅b∣.

варіанти відповідей

15


√55

√77

13

Запитання 6

Дано вектори  ̅a(3;-2;-1), ̅b(1;1;2), ̅c(-3;2;4). Знайдіть координати вектора 

̅n = 2 ̅a + 3 ̅b - ̅c

варіанти відповідей

n̅(2;3;4)

̅n(-6;2;3)

n̅(12;-3;0)

n̅(-1;4;6)

Запитання 7

Дано вектори a̅(4;-3;0) і ̅b(-6; 0;8).  Знайдіть  |a̅| + | ̅b∣.

варіанти відповідей

15

50

13

12

Запитання 8

При якому значенні m вектори  ̅a(1; ‒ 2; 4m)  і  ̅b(2; 2m+1;‒ m ) перпендикулярні.

варіанти відповідей

 m = -1

m = 0; m =2

m = 4

m =0; m = -1

Запитання 9

Чому дорівнює скалярний добуток векторів ̅a(-1;2;-4) і ̅b(-5;0;1).

варіанти відповідей

-2

-1

0

1

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест