Куля та сфера, перерізи кулі площиною

Додано: 28 квітня
Предмет: Геометрія, 11 клас
Тест виконано: 41 раз
19 запитань
Запитання 1

Сфера це - ...

варіанти відповідей

Поверхня кулі

Поверхня кола

Поверхня круга

Переріз кулі

Запитання 2

Радіус кулі дорівнює 2см, то радіус сфери, обмеженої цією кулею, рівний ...

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 3

Діаметр кулі 6 см, то площа великого круга рівна

варіанти відповідей

3Псм2

2Псм2

6Псм2

9Псм2

Запитання 4

Великий круг кулі або сфери - це переріз, який...

варіанти відповідей

проходить через діаметр

паралельний діаметру

перетинає діаметр

дотикається до діаметру

Запитання 5

Дотична площина і радіус кулі, проведений у точку дотику, утворюють кут...

варіанти відповідей

30 0

1800

600

900

Запитання 6

Діаметр кулі дорівнює 10 см. Точки, які знаходяться на відстані 10 см від центру кулі лежать...

варіанти відповідей

на сфері, яка обмежує кулю

всередині кулі

поза кулею

на діаметрі

Запитання 7

Якщо радіус кулі дорівнює 8 см, то довжина кола найбільшого перерізу рівна...

варіанти відповідей

2Псм

4Псм

64 Псм

16Псм

Запитання 8

Відстань до перерізу це відрізок... (див. малюнок)

варіанти відповідей

ОА

ОО1

АО1

АОО1

Запитання 9

Кут між перерізом та радіусом кулі рівний куту... (див. малюнок)

варіанти відповідей

ОАО1

О1ОА

АО1О

ОА

Запитання 10

Радіус кулі 10см, радіус перерізу 8 см, то відстань до перерізу дорівнює...

варіанти відповідей

7см

6см

5см

18см

Запитання 11

Яке взаємне розміщення дотичної площини до сфери?

варіанти відповідей

Вона перпендикулярна до будь-якого радіуса цієї сфери

Вона дотикається до сфери

Вона перпендикулярна до радіуса, проведеного в точку дотику

Вона перетинає сферу по колу

Запитання 12

Знайдіть діаметр кулі, радіус якої дорівнює 3 дм.

варіанти відповідей

3 дм

1,5 дм

6 дм

1 дм

Запитання 13

Радіус кулі дорівнює 5 см. Знайдіть площу великого круга кулі.

варіанти відповідей

125π см2

5π см2

25 π см2

50π см2

Запитання 14

При обертанні якої фігури одержується куля ?

варіанти відповідей

круга навколо діаметра

 прямокутного трикутника навколо одного із катетів 

прямокутника навколо сторони

кола навколо діаметра

Запитання 15

Радіус сфери дорівнює R, відстань від центра сфери до деякої площини дорівнює d. Дана площина дотикається сфери, якщо виконується умова:

варіанти відповідей

d – R > 0 ;


d – R < 0 ;

d – R ≠ 0;

d – R= 0.

Запитання 16

Відрізок, що сполучає дві точки сфери, називають ...

варіанти відповідей

 радіусом

 хордою

діаметром

перерізом

Запитання 17

Переріз кулі, що проходить через центр називають...

варіанти відповідей

екватором


малим колом

діаметральною площиною

хордою

Запитання 18

Круг у перерізі кулі площиною буде більшим, якщо...

варіанти відповідей

площина  лежить  ближче до центра кулі

площина    проходить    через центр кулі

площина є дотичною до кулі

площина знаходиться далі від центра кулі

Запитання 19

Якщо радіус кулі дорівнює 10 см, а точка А знаходиться від центра кулі на відстані 20 см, то точка А лежить :

варіанти відповідей

Усередині кулі

Поза кулею

На поверхні кулі

 Визначити неможливо

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест