Магнітне поле. (підсумковий тест)

Додано: 5 жовтня 2023
Предмет: Фізика, 9 клас
Копія з тесту: Магнітне поле.
25 запитань
Запитання 1

Форму матерії, через яку передається магнітна взємодія називають ...

варіанти відповідей

тверде тіло

рідина

газ

магнітне поле

Запитання 2

Полюс магніту це його частина, яка ...

варіанти відповідей

розміщена на краю магніту

розміщена посередині магніту

спричиняє найсильнішу магнітну дію

спричиняє найслабшу магнітну дію

Запитання 3

Однойменні полюси двох магнітів ...

варіанти відповідей

притягуються

спочатку притягуються, а потім відштовхуються

відштовхуються

не взаємодіють

Запитання 4

Магнітне поле створюють ...

варіанти відповідей

магнітний потік

нерухомий електричний заряд

рухомий електричний заряд

метали

Запитання 5

Силовою характеристикою магнітного поля є ...

варіанти відповідей

електрорушійна сила

магнітний потік

магнітна індукція

сила Ампера

Запитання 6

Одиницею магнітної індукції в СІ є ...

варіанти відповідей

вольт

гаус

вебер

тесла

Запитання 7

Закінчіть речення: "Лінії магнітної індукції, відрізняються від ліній напруженості електричного поля тим, що вони ..."

варіанти відповідей

не мають напряму

перетинаються одна з одною

замкнуті

починаються на південному полюсі магніту, закінчуються на північному

Запитання 8

За напрямом магнітних ліній визначчте напрям струму в провіднику.

варіанти відповідей

вгору

донизу

праворуч

перпендикулярно до площини рисунку

Запитання 9

Як розташується стрілка, якщо струм проходитиме вниз?

варіанти відповідей

північним полюсом праворуч

північним полюсом ліворуч

північним полюсом від спостерігача

північним полюсом до спостерігача

Запитання 10

Знаючи положення магнітних полюсів електромагніту, визначте полюси джерела струму.

варіанти відповідей

"+" клема А, "-" клема В

"+" клема А, "+" клема В

"-" клема А, "+" клема В

"-" клема А, "-" клема В

Запитання 11

Як зміниться сила Ампера, що діє на провідник зі струмом в однорідному магнітному полі, при збільшенні індукції магнітного поля в 2 рази? Провідник розташований перпендикулярно до вектора магнітної індукції.


варіанти відповідей

зменшиться в 4 рази

зменшиться в 2 рази

збільшиться в 4 рази

збільшиться в 2 рази

Запитання 12

1.     Як зміниться сила Ампера, що діє на прямолінійний провідник зі струмом в однорідному магнітному полі, при зменшенні сили струму в провіднику в 3 рази? Провідник розташований перпендикулярно до вектора магнітної індукції.


варіанти відповідей

збільшиться у 3 рази

зменшиться у 3 рази

збільшиться у 9 разів

зменшиться у 9 разів

Запитання 13

Силу, з якою магнітне поле діє на провідник із струмом називають

варіанти відповідей

Силою Ампера

Силою Архімеда

Силою Кулона

Силою Струму

Запитання 14

За якою формулою можна обчислити силу, з якою магнітне поле діє на провідник зі струмом? 


варіанти відповідей

F A=BIlsinα ;

B=F/ Il;     

FA=ρVg

F A=BIlcosα ;

Запитання 15

Визначте напрям дії сили Ампера на провідник,

переріз якого показано на малюнку б)


варіанти відповідей

угору; 

униз ;

праворуч; 

ліворуч

Запитання 16

Визначте напрям дії сили Ампера на провідник (див. малюнок) 

варіанти відповідей

вгору

праворуч

вниз

ліворуч

Запитання 17

Індукція магнітного поля позначається:

варіанти відповідей

 I


 F


 B


G

Запитання 18

Правило правої руки необхідно для знаходження

варіанти відповідей

напрямку струму в провіднику

напрямку ліній індукції магнітного поля струму

напрямку полюсів Землі

полюсів котушки зі струмом

Запитання 19

Лінії магнітного поля навколо струму...

варіанти відповідей

не існують

існують

не досліджувалися

Запитання 20

Відкриття існування магнітного поля навколо провідника зі струмом належить:

варіанти відповідей

Ерстеду

Лоренцу

Фарадею

Амперу

Запитання 21

За якою формулою можна обчислити силу, з якою магнітне поле діє на провідник зі струмом?

варіанти відповідей

 F=BIlsina


F=ma


F=pS


F=mg

Запитання 22

Яка роль магнітного поля Землі в існуванні на ній життя?

варіанти відповідей

Воно сприятливо впливає на рослинний світ нашої планети

Магнітне поле Землі на має ніякого значення

Воно сприятливо впливає на фауну Землі

Воно захищає живі організми від згубного впливу космічного випромінювання 

Запитання 23

Магнітне поле створюють

варіанти відповідей

Намагнічені тіла

Провідники зі струмом

Рухомі заряджені частинки

Заряджені частинки

Постійне електричне поле

Метали

Запитання 24

Лінії магнітної індукції

варіанти відповідей

Замкнені

Перетинаються

Не перетинаються

Дотикаються

Мають початок

Мають розриви

Не мають розриви

Запитання 25

Як напрямлена сила, що діє на провідник зі струмом в магнітном полі?

варіанти відповідей

вгору

вниз

праворуч

ліворуч

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест