Метан, гомологи метану.

Додано: 27 січня 2021
Предмет: Хімія, 9 клас
Тест виконано: 60 разів
18 запитань
Запитання 1

Метан

варіанти відповідей

СН4

С2Н6

С3Н8

С10Н22

Запитання 2

Етан

варіанти відповідей

CH4

C4H10

C2H6

C8H18

Запитання 3

Пропан

варіанти відповідей

СН4

С7Н16

С8Н18

С3Н8

Запитання 4

Пентан

варіанти відповідей

С5Н12

С10Н22

С9Н20

СН4

Запитання 5

Бутан

варіанти відповідей

С10Н22

С5Н12

С4Н10

СН4

Запитання 6

Гексан

варіанти відповідей

СН4

С10Н22

С4Н10

С6Н14

Запитання 7

Гептан

варіанти відповідей

С2Н6

С7Н16

С8Н18

С9Н20

Запитання 8

Октан

варіанти відповідей

С3Н8

С4Н10

С10Н22

С8Н18

Запитання 9

Нонан

варіанти відповідей

С5Н12

СН4

С4Н12

С9Н20

Запитання 10

Декан

варіанти відповідей

С6Н14

С7Н16

СН4

С10Н22

Запитання 11

Виберіть електронну формулу метану

варіанти відповідей
Запитання 12

Укажіть валентність Карбону в органічних сполуках:

варіанти відповідей

ІІ

ІІІ

 ∣⋁

Запитання 13

Які фізичні властивості характерні для метану

варіанти відповідей

 безбарвний газ, без запаху

блакитний газ, без запаху

 гарно розчиняється у воді

отруйний, вибухонебезпечний

 безбарвний газ, що має різкий характерний запах

нерозчинний у воді

неотруйний,

Запитання 14

Які хімічні елементи входять до складу вуглеводнів?

варіанти відповідей

С,Н

С,Р,О

С,N

C,Н,О

Запитання 15

Який звязок властивий насиченим вуглеводням?

варіанти відповідей

Одинарний

Подвійний

Потрійний

Запитання 16

Обери правильно записану молекулярну формулу гептану:

 

·       

·       

·        


варіанти відповідей

 C7H16

C6H14

 C 6H12

С7Н14

Запитання 17

Виберіть правильне твердження: Гомологи - це сполуки, які....

варіанти відповідей

мають подібну будову молекул і різні властивості

 мають подібну будову і властивості, але відрізняються між собою на одну або кілька груп -СН2

містять однакову кількість атомів Карбону

відрізняються між собою на одну або кілька груп -СН2 і мають однаковий якісний та кількісний склад

містять однакову кількість атомів Карбону та Гідрогену

Запитання 18

Виберіть усі гомологи метану

варіанти відповідей

 С3Н6

С4Н10

С5Н12

С3Н8

С5Н10

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест