Многогранники

Виберіть правильну відповідь

Додано: 9 жовтня
Предмет: Геометрія, 11 клас
Тест виконано: 32 рази
11 запитань
Запитання 1

Тіло, поверхня якого складається зі скінченної кількості плоских многокутників, називається ...

варіанти відповідей

многокутником

многогранником

прямокутником

призмою

Запитання 2

Найпростіші многогранники - це ...

варіанти відповідей

призма

піраміда

куля

конус

Запитання 3

Скільки існує правильних многогранників?

варіанти відповідей

8

10

5

безліч

Запитання 4

Якого з правильних многогранників не існує?

варіанти відповідей

додекаедр

гексаедр

пентаедр

октаедр

Запитання 5

Площа повної поверхні призми обчислюється за формулою:

варіанти відповідей

S=S (біч)+2S (осн.)

S=S (осн)+2S (біч.)

S=S (біч)+S (осн.)

S=2S (біч)+2S (осн.)

Запитання 6

Усі бічні ребра правильної піраміди ...

варіанти відповідей

дорівнюють 10 см

паралельні

не рівні між собою

рівні

Запитання 7

Усі грані прямокутного паралелепіпеда ...

варіанти відповідей

прямокутники

паралелограми

ромби

трикутники

Запитання 8

Формула для обчислення довжини діагоналі прямокутного паралелепіпеда

варіанти відповідей

V=a⋅b⋅c

d=2a+2b+2c

d=√a2+b2+c2

S=Pосн ⋅ l

Запитання 9

Апофема - це ...

варіанти відповідей

висота бічної грані правильної піраміди, проведена з її вершини

довжина ребра правильної піраміди

перпендикуляр, проведений з вершини піраміди до її основи

основа похилої піраміди

Запитання 10

Як називають правильні многогранники?

варіанти відповідей

Евклідові фігури

Платонові тіла

Піфагорові штани

Єгипетські трикутники

Запитання 11

Кількість граней, ребер і вершин куба відповідно дорівнюють:

варіанти відповідей

6; 12; 8

6; 8; 10

4; 6; 8

3; 8; 10