Насичена і ненасичена пара.

Додано: 6 квітня 2020
Предмет: Фізика, 10 клас
12 запитань
Запитання 1

До переходу речовини в газоподібний стан відносяться:

варіанти відповідей

кипіння

конденсація

випаровування

сублімація

Запитання 2

Швидкість випаровування залежить від ...

варіанти відповідей

виду речовини і температури

виду речовини, площі поверхні рідини, температури і маси речовини


виду, температури і маси речовини

маси речовини і площі поверхні рідини

Запитання 3

Швидкість випаровування залежить від температури, тому що при її зміні змінюється...

варіанти відповідей

сили притягання між молекулами


швидкість молекул


густина речовини


Запитання 4

Температура кипіння води залежить від ...

варіанти відповідей

зовнішнього тиску

наявності в ній розчиненого газу

її маси

посудини

Запитання 5

При якій температурі кипить вода в герметично закритій посудині (наприклад в скороварці)? 


варіанти відповідей

більше, ніж 100 °С    

при 100 °С

менше, ніж 100 °С

Запитання 6

При випаровуванні рідини без підведення тепла спостерігається ...

варіанти відповідей

охолодження рідини

збільшення об'єму рідини

нагрівання рідини

збереження сталої поверхні рідини

Запитання 7

Якщо кількість молекул, які щосекунди вилітають із рідини та повертаються до неї, однакова, то пара над рідиною є ...

варіанти відповідей

насиченою


переохолодженою

 ненасиченою

перегрітою

Запитання 8

Якщо процес випаровування інтенсивніший за конденсацію, то пара над рідиною є ...

варіанти відповідей

перегрітою

насиченою


переохолодженою

ненасиченою

Запитання 9

Від яких чинників залежить тиск насиченої пари? Вибрати вірні твердження.

варіанти відповідей

чим більшими є сили міжмолекулярної взаємодії рідини, тим менший тиск насиченої пари цієї рідини

зі збільшенням температури тиск насиченої пари зростає

тиск насиченої пари залежить від її об'єму

тиск насиченої пари прямо пропорційний концентрації її молекул

Запитання 10

Під час переходу речовини з одного стану в інший змінюється її…..

варіанти відповідей

об'єм

густина

об'єм і густина

маса

Запитання 11

На рисунку показано графік залежності тиску пари від абсолютної температури. На якій ділянці пара насичена?

варіанти відповідей

на ділянці 0 - 1

на ділянці 1 - 2

на всіх ділянках

на жодній ділянці

Запитання 12

Який із графіків залежності тиску від абсолютної температури відображає зміну тиску від температури насиченої пари (V=const)?

варіанти відповідей

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест