Нітрогеновмісні органічні сполуки

Додано: 24 квітня 2020
Предмет: Хімія, 10 клас
Тест виконано: 246 разів
12 запитань
Запитання 1

Нітрогеновмісними органічними сполуками є

варіанти відповідей

аміни, амінокислоти, білки

амоніак, амінокислоти, анілін

амінокислоти, амоніак, білки

білки, жири, вуглеводи

Запитання 2

Під час повного окиснення амінів, крім СО2 і Н2О утворюється ще

варіанти відповідей

амоніак

сірководень

азот

хлороводень

Запитання 3

Скільки пептидних зв’язків містить тетрапептид

варіанти відповідей

один

два

три

чотири

Запитання 4

Сполука NH2 - CH2 - COOH проявляє властивості

варіанти відповідей

кислотні

основні

нейтральні

амфотерні

Запитання 5

Якісною реакцією на пептидний зв’язок в молекулі білка є

варіанти відповідей

біуретова реакція

ксантопроїнова реакція

дія фенолфталеїну

цистинова реакція

Запитання 6

Ознакою ксантопротеїнової реакції є

варіанти відповідей

поява фіолетового забарвлення

поява чорного забарвлення

денатурація білка і поява жовтого забарвлення

утворення розчину жовтого кольору

Запитання 7

Пептидний зв’язок утворюється між групами

варіанти відповідей

гідроксильною і аміногрупою

нітро- і аміногрупами

карбоксильною і аміногрупою

пептидними

Запитання 8

Просторова форма вторинної структури білка є

варіанти відповідей

ланцюг

глобула

спіраль

складний комплекс

Запитання 9

Транспортна, захисна, каталітична це є

варіанти відповідей

біологічні функції білка

застосування білка

форми структурної організації білка

види білків

Запитання 10

Глобула утворюється за рахунок

варіанти відповідей

водневих зв’язків

сульфідних зв’язків

пептидних зв’язків

комплексоутворювача

Запитання 11

Амінокислоти - це органічні речовини, що містять

варіанти відповідей

аміно- та карбоксильну групи

аміно- та нітро- групи

карбоксильну і гідроксильну групи

карбоксильну та нітро-групи

Запитання 12

Під час взаємодії аміноетанової кислоти з натрій гідроксидом утворюється

варіанти відповідей

натрій аміноетаноат

натрій ацетат

гідроксоетаноат

аміноетаноат

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест