Вуглеводи

Додано: 24 квітня 2020
Предмет: Хімія, 10 клас
Тест виконано: 122 рази
7 запитань
Запитання 1

У процесі додавання водного розчину невідомої органічної речовини до свіжеотриманого купрум(II) гідроксиду одержано розчин синього кольору. Під час нагрівання розчину утворюється осад червоного кольору. Визначте цю органічну сполуку:

варіанти відповідей

гліцерол        


 


клітковина

виноградний цукор    
яєчний білок


сахароза

Запитання 2

Виберіть правильні твердження:

варіанти відповідей

 кислотним гідролізом целюлози добувають глюкозу

 відносна молекулярна маса целюлози більше відносної молекулярної маси крохмалю

крохмаль і целюлоза - гомологи


 з 3 моль сахарози утворюється 6 моль глюкози

з 3 моль сахарози утворюється 3 моль глюкози


 глюкоза - представник моносахаридів

Запитання 3

Установіть послідовність хімічних формул речовин у ланцюжку перетворень дисахариду на алкен: 1) C2H6O; 2) С2Н4; 3) С6Н12О6; 4) С12Н22О11:

варіанти відповідей

 4,2,3,1

 

4, 3,1,2.

4,1,3,2

3,4,1,2


2,1,3,4

2,1,4,3

Запитання 4

Вкажіть суму коефіціетнів вихідних речовин в рівнянні реакції повного окиснення сахарози:


варіанти відповідей

12

  

13

23

36

Запитання 5

Виберіть правильні твердження:

варіанти відповідей

глюкоза окиснюється до глюконової кислоти

 проміжним продуктом гідролізу сахарози є декстрини

 в процесі фотосинтезу утворюється крохмаль

один моль глюкози містить 6 моль атомів Карбону

сахароза і крохмаль реагують с водним розчином йоду

 крохмаль і целюлоза - природні полімери


 при гідролізі дисахаридів утворюється дві молекули моносахаридів

  в молекулі сахарози масова частка Гідрогену найменьша


Запитання 6

З розчину глюкози, в якому масова частка речовини 40%, добули етанол. В результаті часткового окиснення спирту утворилось 88 г альдегіду. Визначити масу розчину глюкози.

варіанти відповідей

180

360

900

450

Запитання 7

Визначити масу сорбіту (г), який добули з глюкози масою 360 г, якщо виробничі втрати складають 10%.

варіанти відповідей

327,6

364

36,4

72,8

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест