Нітрогеновмісні сполуки.

Додано: 13 квітня 2020
Предмет: Хімія, 10 клас
Тест виконано: 157 разів
20 запитань
Запитання 1

До нітрогеновмісних сполук відносять:

варіанти відповідей

аміни, карбонові кислоти, нітросполуки;

аміни, амінокислоти, білки;

аміни, спирти, феноли;

аміни, спирти, вуглеводи;

Запитання 2

Аміни - похідні амоніаку, в молекулах яких:

варіанти відповідей

замість одного чи кількох атомів Гідрогену містяться вуглеводневі залишки;

замість одного чи кількох атомів Нітрогену містяться вуглеводневі залишки;

замість одного чи кількох атомів Оксигену містяться вуглеводневі залишки;

замість одного чи кількох атомів Сульфуру містяться вуглеводневі залишки;

Запитання 3

За хімічними властивостями аміни:

варіанти відповідей

органічні кислоти;

амфотерні сполуки;

нейтральні сполуки;

органічні основи;

Запитання 4

За фізіологічною дією більшість амінів:

варіанти відповідей

приємні на запах;

приємні на дотик;

токсичні;

нетоксичні;

Запитання 5

Аміни використовують у виробництві:

варіанти відповідей

полімерів, синтетичних волокон, барвників, лікарських препаратів;

спиртів, синтетичних волокон, барвників, лікарських препаратів;

фенолів, синтетичних волокон, барвників, лікарських препаратів;

вуглеводнів, синтетичних волокон, барвників, лікарських препаратів;

Запитання 6

Вказати назву аміна CH3- СН2 -NH2:

варіанти відповідей

етиламін;

пропіламін;

метиламін;

бутиламін;

Запитання 7

Вказати формулу аніліна:

варіанти відповідей

C6H5NH2;

C2H5OH;

C6H12;

C6H14;

Запитання 8

За хімічними властивостями анілін:

варіанти відповідей

слабка основа;

слабка кислота;

сильна основа;

сильна кислота;

Запитання 9

Анілін використовують у виробництві:

варіанти відповідей

барвників, спиртів, полімерів;

барвників, лікарських засобів, фенолів;

барвників, вуглеводнів, полімерів;

барвників, лікарських засобів, полімерів;

Запитання 10

Анілін взаємодії з бромною водою. Вказати продукт реакції:

варіанти відповідей

білий осад 2,4,-трибромаліні

білий, іноді жовтуватий осад 2,4,6-трибромалінін;

жовтуватий осад 2,6-трибромаліні

білий, іноді жовтуватий осад 4,6-трибромаліні

Запитання 11

Амінокислоти - похідні вуглеводнів, у молекулах яких містяться функціональні групи:

варіанти відповідей

-NH2, -COOH;

-NH2, -COH;

-OH, -COOH;

-OH, -COH;

Запитання 12

Вказати назву амінокислоти H2N-CH2-CH2-COOH:

варіанти відповідей

1-амінопропановаанова кислота;

2-амінопропананова кислота;

3-амінопропанова кислота;

1-амінопентанова кислота;

Запитання 13

Амінокислоти є:

варіанти відповідей

основними сполуками;

амфотерними сполуками;

нейтральними сполуками;

кислотними сполуками;

Запитання 14

Обчисліть масову частку Карбону в аміноетановій кислоті.

варіанти відповідей

3,2%;

0,32%;

32%;

0,032%;

Запитання 15

Обчисліть масову частку Нітрогену в етиламіні.

варіанти відповідей

0,031%;

3,1%;

0,31%;

31%;

Запитання 16

Білки - поліпептиди, які складаються із:

варіанти відповідей

фрагментів молекул альфа-амінокислот і виконують особливі функції в живих організмах;

фрагментів молекул спиртів і виконують особливі функції в живих організмах;

фрагментів молекул фенолів і виконують особливі функції в живих організмах;

фрагментів молекул вуглеводнів і виконують особливі функції в живих організмах;

Запитання 17

Назвати чотири рівні структурної організації білків:

варіанти відповідей

первинна, вторинна, третинна;

первинна, вторинна, третинна, четвертинна;

первинна, третинна, четвертинна;

вторинна, третинна, четвертинна;

Запитання 18

Денатурація - це:

варіанти відповідей

явище, зумовлене руйнуванням просторової структури білка;

явище, зумовлене руйнуванням просторової структури спирта;

явище, зумовлене руйнуванням просторової структури фенола;

явище, зумовлене руйнуванням просторової структури вуглеводня;

Запитання 19

Під час взаємодії білків із розчином солі Купрум (ІІ) в лужному середовищі виникає фіалкове забарвлення. Ця реакція має назву:

варіанти відповідей

ксантопротеїнова;

цистеїнова;

біуретова;

оксалатова;

Запитання 20

Ксантопротеїнова реакція виявляє в білках:

варіанти відповідей

фрагменти молекул ненасичених кислот;

фрагменти молекул насичених кислот;

фрагменти молекул ароматичних амінокислот;

фрагменти молекул спиртів;

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест