Об'єми тіл

Додано: 25 вересня
Предмет: Геометрія, 11 клас
Тест виконано: 46 разів
11 запитань
Запитання 1

1. Площа поверхні куба дорівнює 24. Знайти його об'єм.

варіанти відповідей

8;

27;

64;

125.

Запитання 2

2. Сторони основи прямого паралелепіпеда дорівнюють  √3 см і 4 см утворюють кут 60°. Знайти об’єм паралелепіпеда, якщо його бічне ребро дорівнює 5 см.

варіанти відповідей

10√3 см3;

20√3 см3;

60 см3;

30 см3.

Запитання 3

3. Об'єм куба, діагональ якого дорівнює √3, дорівнює...

варіанти відповідей

8;

3√3;

2√2;

1.

Запитання 4

4. У скільки разів треба збільшити кожен з трьох вимірів прямокутного паралелепіпеда, щоб його об'єм збільшився удвічі?

варіанти відповідей

у 8;

у 2;

у √2;

у ∛2.

Запитання 5

5. Основою піраміди є ромб зі стороною 6 см і висотою 2 см. Знайдіть об'єм піраміди, якщо її висота дорівнює 7 см.

варіанти відповідей

14 см3;

28 см3;

56 см3;

84 см3.

Запитання 6

6. Довжина кола основи конуса дорівнює 6π см, а його твірна – 5 см. Знайдіть об'єм конуса.

 

варіанти відповідей

30π см³;

12π см³;   

 36π см³;

16π см³.

Запитання 7

7. Об'єм циліндра дорівнює 45π см³, а діаметр його основи – 6 см. Знайдіть висоту циліндра.                                                          

варіанти відповідей

5 см;

1,25 см;

15 см;

7,5 см.

Запитання 8

8. Сторони основи прямокутного паралелепіпеда дорівнюють 3 см і 7 см, а діагональ однієї з бічних граней - 5см. Знайдіть об'єм прямокутного паралелепіпеда.                                                   

варіанти відповідей

140 см³;  

105 см³; 

63 см³;

84 см³.

Запитання 9

9. Знайдіть об'єм правильної чотирикутної призми, сторона основи якої дорівнює 3 см, а висота – 7 см.                                                                                                       

варіанти відповідей

51 см³; 

10 см³;

12 см³;

63 см³.

Запитання 10

10. Висота правильної чотирикутної піраміди дорівнює 6 см і утворює кут 45° з бічним ребром. Знайдіть об'єм піраміди.      

варіанти відповідей

144 см3;

432 см3;

216 см3;

інша відповідь.

Запитання 11

11. Хорда основи циліндра дорівнює 8 см і віддалена від центра цієї основи на 3 см. Відрізок, що сполучає центр іншої основи із серединою даної хорди, утворює з площиною основи кут 60°. Знайдіть об'єм циліндра.

варіанти відповідей

81√3π см3;

27√2π см3;

27√3π см3;

інша відповідь.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест