11 травня о 19:00Вебінар: Трудові відносини в закладі освіти: права, обов’язки та соціальні гарантії

Облік валютних операцій

Додано: 20 січня
Предмет: Економіка, 11 клас
Тест виконано: 25 разів
20 запитань
Запитання 1

Мультивалютність Плану рахунків бухгалтерського обліку в банках України передбачає:

варіанти відповідей

ведення обліку операцій в іноземній валюті на окремих балансових рахунках


 ведення обліку операцій в іноземній валюті на окремих позабалансових рахунках


ведення обліку операцій в іноземній валюті за тими самими рахунками, що й операції в гривні


забезпечення зв’язку між операціями в іноземній і національній валютах за допомогою технічних рахунків


Запитання 2

В якому нормативно-правовому акті визначено принципи, на яких базується ведення бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті?

варіанти відповідей

Законі України «Про банки і банківську діяльність»

Законі України «Про валюту і валютні операції»

Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України

 Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України

Запитання 3

Балансова операція банку в іноземних валютах та банківських металах відображається за рахунком четвертого порядку: 

варіанти відповідей

3800 «Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів» 

3801 «Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів»  

9920 «Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами»

9910 «Контррахунок»

Запитання 4

Операції з обміну зливка банківського металу на зливок меншої маси оформляють: 

варіанти відповідей

заявою про приймання банківських металів

квитанцією за ф. № 337-К

квитанцією за ф. № 337-О

меморіальним ордером

Запитання 5

Обрати правильне обґрунтування бухгалтерського проведення: Д-т 2600 «Кошти на вимогу фізичних осіб» К-т 2900 «Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку»: 

варіанти відповідей

перерахування коштів клієнтом для купівлі іноземної валюти

погашення дебіторської заборгованості за операціями з купівлі іноземної валюти

перерахування коштів клієнтом на депозит в іноземній валюті

негативний результат від операцій з купівлі-продажу іноземної валюти

Запитання 6

Обрати правильне обґрунтування бухгалтерського проведення: Д-т 6214 «Результат від торгівлі іноземною валютою та банківськими металами» К-т 3801 «Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів»

варіанти відповідей

позитивна різниця між вартістю придбаного банківського металу за поточним офіційним курсом та його вартістю за курсом купівлі

комісійні доходи від операцій з купівлі-продажу банківських металів

негативна різниця між вартістю придбаного банківського металу за поточним офіційним курсом та його вартістю за курсом купівлі

поточні операційні витрати за операціями з купівлі-продажу банківських металів

Запитання 7

Яке бухгалтерське проведення виконує банк у разі повернення клієнту залишку його коштів в гривнях, якщо безготівкова іноземна валюта куплена за курсом, що нижчий, ніж заявлено клієнтом?

варіанти відповідей

Д-т 2600 «Кошти на вимогу суб’єктів господарювання» К-т 2900 «Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку»


Д -т 1200 «Кореспондентський рахунок банку в НБУ» К-т 2600 «Кошти на вимогу суб’єктів господарювання»


Д-т 1500 Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках К-т 2600 «Кошти на вимогу суб’єктів господарювання»


Д-т 2900 «Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку» К-т 2600 «Кошти на вимогу суб’єктів господарювання»

Запитання 8

Бухгалтерські проведення Д-т 3801 «Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів» К-т 6214 «Результат від торгівлі іноземною валютою та банківськими металами» означає:

варіанти відповідей

банк купив готівкову іноземну валюту;

банк продав готівкову іноземну валюту;

банк отримав позитивний результат від валютно-обмінної операції;

банк отримав негативний результат від обмінної операції.

Запитання 9

Вкажіть бухгалтерські проведення Д-т 1001 «Банкноти та монети в касі банку» К-т 3800 «Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів» означає:


варіанти відповідей

банк купив готівкову іноземну валюту

банк продав готівкову іноземну валюту


банк купив банківські метали

банк продав банківські метали

Запитання 10

 Різницю між датою операції та датою розрахунку, яка приводить до виникнення вимог і зобов’язань під час купівлі-продажу іноземної валюти на умовах «спот» та «форвард» відображають в обліку на рахунках: 


варіанти відповідей

9 класу

5 класу

3 класу

6 класу

Запитання 11

Яким проведенням відображають зарахування іноземної валюти, що придбана для клієнтів,

варіанти відповідей

Д-т 1500 «Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках» К-т 2600 «Кошти на вимогу суб’єктів господарювання»

Д-т 2600 «Кошти на вимогу суб’єктів господарювання»

К-т 1600 «Кореспондентські рахунки інших банків»

Д-т 2620 «Кошти на вимогу фізичних осіб»

К-т 1200 «Кореспондентський рахунок банку в НБУ»

Д-т 3801 «Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів»

К-т 6214 «Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів»

Запитання 12

Операції з купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів за умовами «спот» на дату операції відображають на рахунках: 

варіанти відповідей

балансових 4 порядку

позабалансових 

резервних 

тимчасових 

Запитання 13

Вкажіть бухгалтерські проведення Д-т 3640 «Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку» К-т 3800 «Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів» означає:

варіанти відповідей

банк перерахував іншому банку на купівлю іноземної валюти для власних потреб

банк закрив кредиторську заборгованість з купівлі іноземної валюти для власних потреб на МВРУ

на коррахунок банку поступили гривні за продану власну іноземну валюту на МВРУ

банк закрив собі придбану на МВРУ іноземну валюту для власних потреб

Запитання 14

При довгій відкритій валютній позиції банку

варіанти відповідей

Активи = Зобов’язання

Активи >Зобов’язання

Активи < Зобов’язання

відсутня правильна відповідь

Запитання 15

Для обліку операцій, що мають вплив на валютну позицію банку та відображення зв’язку між операціями в іноземній та національній валюті використовують рахунки:

варіанти відповідей

3800 і 3801

6204 і 6214

2900 і 2909

9200 і 9210

Запитання 16

Готівкові валютно-обмінні операції банки можуть здійснюватися через:


варіанти відповідей

операційну касу банку та каси філій і відділень банку


власні пункти обміну іноземної валюти

обмінні пункти, що діють на підставі агентських угод з юридичними особами резидентами

усі відповіді вірні

Запитання 17

Вкажіть проведення для відображення суми проданої національної валюти

варіанти відповідей

Дт 1003 Кт 3800

Дт 3801 Кт 1003

Дт 3800 Кт 1001

Дт 3801 Кт 6204

Запитання 18

Вкажіть проведення при зарахуванні придбаної іноземної валюти на кореспондентський рахунок

варіанти відповідей

Дт 1200 Кт 2600

Дт 1200 Кт 3640

Дт 6204 Кт 3640

Дт 3540 Кт 1200

Запитання 19

Підставою для купівлі іноземної валюти за дорученням клієнтів є:

варіанти відповідей

заява клієнта про купівлю іноземної валюти і договори та документи, що підтверджують операцію, для виконання якої купується валюта.


заява клієнта про купівлю іноземної валюти і платіжне доручення

договори та документи, що підтверджують особу клієнта

платіжне доручення

Запитання 20

Вкажіть проведення для перерахування покупцю іноземної

валюти з кореспондентського рахунку банку

варіанти відповідей

Дт 2900 Кт 1500

Дт 2900 Кт 2600

Дт 2900 Кт 6514

Дт 1500 Кт 2900

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест